Reflektioner över pandemin
Foto: Colourbox
Hälsa | Ingmar om seniorhälsa

Reflektioner över pandemin

Ingmar Skoog är Seniorens expert på Seniorhälsa och har forskat om åldrande i fyra decennier. Han leder Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet. Här reflekterar han över pandemin.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-11-12

När detta skrivs har det gått drygt sju månader sedan pandemin på allvar drabbade Sverige. Det kan vara bra att göra lite reflektioner om de förändringar i riktlinjer som skett. Den sextonde mars utfärdade Folkhälsomyndigheten speciella rekommendationer rörande alla personer som var 70 år och äldre, snart kända under begreppet 70-plussare.
Resten av befolkningen uppmanades att skydda dessa, enligt Folkhälsomyndigheten, sköra äldsta-äldsta personer, som inte kunde ta vara på sig själva. Uppmaningen var att de skulle stanna hemma och att andra personer skulle hjälpa till med matinköp och liknande. Man rekommenderade att inga besök från yngre personer skulle ske. Eftersom detta kopplades till att man skulle rädda sjukvården blev många äldre som gick ut trakasserade av yngre generationer som ansåg att de äldre betedde sig oansvarigt.

Promenader utomhus

Efter ett tag insåg Folkhälsomyndigheten att ”stanna hemma” innebar att man inte rörde sig tillräckligt mycket vilket ju har negativa hälsoeffekter i sig. Riktlinjerna mjukades då upp till att tillåta promenader utomhus för 70-plussare, men att dessa skulle undvika att komma nära andra människor. Och absolut inte träffa barnbarn och andra nära släktingar inomhus. I april kom statistik från Socialstyrelsen som visade att 90 procent av alla dödsfall i covid-19 skedde bland personer över 70 år, men 75 procent av alla dödsfall skedde bland de cirka 300 000 personer som hade äldrevård, ofta på grund av skörhet, fysiska sjukdomar eller demens, inte bland de övriga 1,2 miljoner personerna över 70.

Nu är det viktigt att alla som besöker äldreboenden också är kloka.

Det är dock en ökad risk med stigande ålder, men inte av den grad att 70-plussare skulle ha helt annorlunda rekommendationer än yngre åldersgrupper.
En studie från geriatriska kliniken på Karolinska sjukhuset visade att dödligheten i covid-19 hos sjukhusvårdade 70-plussare ökade med 5 procent per år när man kontrollerade för skörhet och olika relevanta sjukdomar.
I maj bestämdes det, till viss förvåning, att de hårdare restriktionerna för 70-plussare skulle kvarstå baserat på en utredning som Folkhälsomyndigheten gjort. Den utredningen hade, som jag beskrivit i min coronablogg i Senioren, stora svagheter och överskattade åldersrisken.
Sedan har Folkhälsomyndigheten gradvis börjat vända sig direkt till 70-plussare. Nu säger man att om man är äldre än 70 år ska man försöka att inte ha alltför många nära kontakter. Och man skyller på 70-plussarna som nu anses ha överdrivit innebörden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Jag rekommenderar de intresserade att gå tillbaka och kolla vad som sas i mars.

Besöksförbudet på äldreboenden

En annan sak som drabbat den äldre delen av befolkningen är besöksförbudet på äldreboenden. Detta grymma beslut togs den 1 april och förlängdes vid två tillfällen för att upphöra den 1 oktober. Det var säkert ett klokt beslut i början, men borde aldrig ha förlängts.
Hälsoeffekterna och påverkan på livskvaliteten är alldeles för stora i det långa loppet. Dessutom minskade också andra sociala aktiviteter på äldreboenden. De som sett Fyraåringar på äldreboendet på TV4 (finns på TV4 Play) vet vad som händer när man ökar meningsfulla kontakter och aktiviteter.
Det är inte troligt att anhöriga dragit in den mesta smittan, med tanke på hur många olika nära kontakter med personal en boende har när man får hjälp med saker som påklädning, toalettbesök och tvättning. Detta är ingen kritik mot personalen, men utan skyddsutrustning och ordentliga direktiv i början av pandemin var det svårt att hålla smittan borta.

Håll avstånd

Också här verkar Folkhälsomyndigheten ha tänkt om. Nu när smittan ökar igen och en del äldreboenden fått in smittan, är Folkhälsomyndigheten bland de starkaste motståndarna till att återinföra besöksförbudet, vilket är klokt.
Nu är det viktigt att alla som besöker äldreboenden också är kloka. Var inte fler än två personer, håll avstånd, undvik kontakt med andra boende, tvätta händer innan besöket, använd handsprit innan ni går in, gör inte besök om ni har minsta symtom, och, nu när smittan ökar, ha skyddsutrustning om boendet rekommenderar det.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-11-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas