Se om ditt hus!
Foto: Tomas Jensen / Colourbox
Ekonomi & juridik | Ekonomiexperten

Se om ditt hus!

Täcker din försäkring skador på grund av åldrande konstruktioner eller klimatförändringar? Ylva Yngveson tipsar om hur du tar det säkra för det osäkra.

Ylva Yngveson
Publicerad 2017-09-11

Vattenbrist, torka och gula gräsmattor. Ja, nog har den låga grundvattennivån satt sin prägel på årets sommar. Men trots det har det ändå uppstått problem med översvämningar och skador på fastigheter när regnen väl har forsat över oss. Som tur är finns försäkringar som kan hjälpa till vid sådana oväntade händelser.
Försäkringar för hem, bostadsrätt, villa och fritidshus är självklara att betala en del för, det kan bli väldigt dyrt annars. Men det är inte lätt att ha koll på vad som gäller. Får jag den ersättning jag tror att jag har rätt till när det väl inträffar något? För att slippa negativa överraskningar bör man läsa villkoren noga och kanske utöka sitt försäkringsskydd. På sajten konsumenternas.se kan man jämföra villkor.

Det går inte att försäkra sig till hundra procent av vad en skada kostar.

Vi hade ett läckage i vår vattenledning för några år sedan. Det var dags att byta ut rören. Jag trodde att åldersavskrivning sker med högst 85 procent, men fick till svar att rören var så gamla att de inte berättigade till någon ersättning alls.
Av villkorens olika hänvisningar förstod jag senare att till exempel installationer av ledningssystem, hushållsmaskiner och läckageskada på ytskikt i våtutrymmen kan skrivas av till 100 procent med åren.

Överhuvudtaget kan åldersavskrivning på lösöre och byggnad innebära att man får stå för en stor del själv, i alla fall när något händer. Självriskerna är också olika höga för olika skador. Skulle man dessutom ha underförsäkrat lösöret sker nedskrivning med motsvarande procent. Det gäller att omvärdera bohag och kapitalvaror när man införskaffar fler och bättre prylar.
Och det där med oväntade händelser? I somras slank jag in på SMHIs seminarium under Almedalsveckan. Där fick jag en tankeställare. Till följd av klimatförändringarna kommer ju havsnivån att stiga. Det sker långsamt över tid och kan inte räknas som oväntad, plötslig händelse. Skador som det för med sig är inget man kan förvänta sig att få försäkringsersättning för. Det gäller att själv se om sitt hus.

Till följd av klimatförändringarna kommer havsnivån att stiga.

Riskerna är störst i södra Sverige, även om det kan dröja decennier innan problemen blir stora. Länsstyrelsen och kommunen har information om vad som bedöms vara riskområden.
Men översvämningar och skyfall drabbar oss redan nu. Vilka åtgärder kan vara bra att vidta om risken är påtaglig? Ja, först och främst kan man se till att ha pump hemma. Men även sådant som avstängningsbar golvbrunn, plugg för ledningar till tvättställ och andra åtgärder kan vara något att ordna med. Tomtens lutning och dikningsmöjligheter spelar också roll.

Den som äger en bostadsrätt har ansvar för att ytskikt och maskiner i den egna lägenheten är försäkrade, men själva föreningen har ansvaret att teckna försäkring för byggnad och tomt. Som medlem i föreningen kan det vara klokt att ta reda på att en sådan finns och vad den omfattar. Oftast tecknas försäkringspaket som täcker in de normala behoven. För en äldre byggnad kan det finnas anledning att utöka skyddet, till exempel om byggnadskraven i dag är högre än när byggnaden uppfördes.

För att vara förekommande kan man, oavsett boendeform, se över hur man placerar ägodelar i källarförråd, ordnar lämpliga ytskikt så att vatten lättare tränger ned i marken samt leder regnvatten ut från byggnader i stället för ned i dagvattenledningarna. Att ta vara på regnvatten kommer förmodligen ändå att bli alltmer angeläget.
Försäkringens grundidé om att dela på risker är förträfflig, men det gäller att vara realistisk. Det går inte att försäkra sig till hundra procent av vad en skada kostar. Att vara informerad och förekommande kan dock minska både oro och oväntade utgifter.

 

Ylva Yngveson
Publicerad 2017-09-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas