Ekonomi & juridik | Juristen

Ska änkan betala makens skulder?

Publicerad 2015-01-22

Fråga: Om en make avlider före sin hustru ska hon då betala hans skulder om han inte har några tillgångar? I äktenskapsförord har han överlåtit allt lösöre till hustrun. Förmånsförordnande för försäkringar har ställts på henne.

Astrid

Svar: Den efterlevande makan har ingen skyldighet att betala den avlidnes skulder. Endast om betydande belopp förts över till den efterlevande och dödsboet försätts i konkurs kan en konkursförvaltare begära så kallad återvinning av bland annat gåvor om dessa gjorts inom en viss tidsperiod innan konkursen.

Birgitta W Sabelström

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas