Hälsa | Husläkaren

Vad är egentligen en husläkare?

Magnus Eriksson
Publicerad 2016-01-25

Många funderingar har kommit och gått sedan jag fick frågan om jag ville medverka här i Senioren. Vilka medicinska frågor kan vara av allmänt intresse? Vi i SPF Seniorerna är sannerligen ingen homogen grupp människor med specifika besvär. Därför bestämde jag mig för att skriva lite om mitt yrke som husläkare istället. Ett arbete jag älskat – inte minst för alla människor jag fått möta. De sista tolv åren i det område där jag både växt upp och bor och där jag känner till så gott som varenda portkod.

Under åren har husläkare haft olika benämningar: allmänläkare, familjeläkare, distriktsläkare. Tidigare kallades de provinsialläkare. Det är dessa läkare som ska bemanna vårdcentraler, hälsocentraler och familjeläkarmottagningar. Alla dessa namn kan låta förvirrande, men jag brukar trösta mig med att kärt barn har många namn.

Vad är vi husläkare då specialister på? Själv har jag uppfattningen att vi ska vara de som kan mest om de vanligaste sjukdomarna; förkylningar, urinvägsinfektioner och sårinfektioner, och även folksjukdomar som åldersdiabetes, astma, KOL, ledvärk, ledinflammationer, hypertoni, hjärtsvikt, hudförändringar och psykiska besvär som ångest och nedstämdhet. Men vi måste även ha kunskap om, och känna igen, det som är mer ovanligt och alarmerande så att vi kan remittera vidare.

Det en husläkare först och främst ska vara specialist på är att känna sina patienter som enskilda individer. Deras bakgrund, aktuella livssituation och personlighet. Man brukar säga att en husläkare inte behandlar sjukdomar i första hand, utan människor.
För att vara en bra husläkare krävs alltså inte bara medicinska kunskaper, utan också en tillit och ett förtroende. Det tar tid att bygga upp, och det är här vi idag har de stora bristerna. I Sverige har vi extremt få husläkare. Alldeles för många av tjänsterna bemannas av tillfälliga hyrläkare.

Som er egen husläkare i Senioren kommer jag fortsättningsvis att ta upp olika frågor om hälsa och sjukdom, åldrande och livet. Jag kan tyvärr inte besvara individuella frågor, men kan, utifrån de frågor ni eventuellt skickar in, ta upp det som är av större allmänt intresse.

 

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson
Publicerad 2016-01-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas