Vad gör demens med lusten?
Foto Colourbox
Relationer | Malena Ivarsson svarar

Vad gör demens med lusten?

Pröva nya vägar eller tappa lusten helt? Sexlivet kan påverkas på flera sätt när en i paret blir demenssjuk.

Malena Ivarsson
Publicerad 2019-12-11

Jag har några frågor om demens och sexualitet. Ökar eller minskar sexlusten vid eventuell demens? Gäller det främst män? Jag vill gärna få detta belyst i tidningen.
Kvinna med egen erfarenhet

Malena svarar: För många leder demenssjukdomar till stora förändringar i relationen både med tanke på sex och det vardagliga umgänget. Det konstaterar forskaren Linn Sandberg som har intervjuat heterosexuella par i åldrarna 55 till 87 år, där en partner drabbats av en Alzheimers-diagnos.

Brist på ömsesidighet

En av de saker som sänkte lusten var bristen på ömsesidighet i relationen, som att behöva ta allt mer ansvar och att uppfatta sin partner som annorlunda än tidigare.
”En av de saker jag föll fullständigt för var hans hjärna, hans intellekt. Och plötsligt har jag en annan person framför mig som intellektuellt inte möter mig på samma vis”, säger en av de intervjuade och fortsätter: ”Det är som att bli en bebismamma”.

Viktigt att förstå att det inte är de drabbades eget fel.

Sexuellt utagerande

Men där fanns också andra par som menade att sjukdomen fått dem att ”pröva andra vägar, både i samlivet och det dagliga livet.”
De förändringar i hjärnan som sker vid demenssjukdomar kan också leda till sexuell impulsivitet. Det är inte helt ovanligt. En studie visade att sju procent av 178 patienter som bodde på ett demensboende blev sexuellt utagerande. Som exempel nämndes att de kunde ta av sig sina kläder och insistera på att få gå nakna, vilja kyssa och smeka vårdpersonal eller främmande personer. Ett sådant beteende kan vara skrämmande och pinsamt, men det är viktigt att förstå att det inte är de drabbades eget fel.

Behövs mer forskning

Det okontrollerade beteendet tillskrivs skador i hjärnan men även psykologiska faktorer tros inverka – som avsaknad av en partner, kroppslig närhet eller att man är understimulerad och känner sig ensam. Det är däremot oklart om sexuellt utagerande vid demens är vanligare hos män än hos kvinnor. Det behövs mer forskning på det här viktiga området, särskilt med tanke på att allt fler riskerar att insjukna i olika demensrelaterade sjukdomar då vi blir allt äldre.

Malena Ivarsson
Publicerad 2019-12-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas