Vill du frigöra kapital? Läs då detta!
Foto: Getty Images
Krönikor | annika om pengar

Vill du frigöra kapital? Läs då detta!

Många undrar om seniorlånen och vilka fördelar och nackdelar som finns med dem. Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzer reder ut vad som gäller.

Annika Creutzer
Publicerad 2024-03-04

Att ta lån på bostaden utan att behöva betala ränta kan verka lockande. Men det finns en hel del att tänka på när det gäller så kallade seniorlån, eller kapitalfrigörelsekredit som är det korrekta namnet.
Krediten är inget vanligt bolån där räntan och eventuella amorteringar ska betalas regelbundet. Istället läggs de löpande räntekostnaderna till lånet och allt betalas den dag lånet ska lösas, dvs när låntagaren flyttar eller dör.
I dag finns två aktörer på den svenska marknaden, Svensk Hypoteks-
pension och Bluestep, under namnet 60plusbanken. De båda företagen har liknande villkor med låneräntor på idag kring 8 procent. På de informativa hemsidorna finns uträkningar på hur lånen växer med ränta på ränta. Exempelvis ett lån på 750 000 kronor, med en effektiv ränta (ränta och avgifter) på 8,51 procent, har efter 15 år vuxit till 2 549 773 kronor. Med andra ord har skulden blivit mer än tre gånger så stor.

Ett kapitalfrigörelselån beviljas på bostadens värde och låntagarens ålder, minst 60 år. Ju äldre låntagaren är desto större andel av bostadens värde kan tas ut, som engångsbelopp eller månadsutbetalning. Finns det redan bolån i annan bank måste det lösas och lånesumman läggas in i det nya lånet.
Hur stort lånet med åren kommer att bli går inte att säga på förhand eftersom räntan bara är bunden tre månader framåt. Ju högre ränta som läggs till lånet desto snabbare växer skulden.
Båda aktörerna har en ”skuldfrigaranti” som innebär att låntagaren aldrig kan bli skyldig mer än vad bostaden säljs för. Låntagaren, eller dödsboet, kan alltså inte hamna på minus den dag lånet blir löst.

Hur ser jag då på dessa lån? För det första är de dyra. Går det att få ett vanligt bolån blir räntan ungefär hälften. I ett vanligt bolån läggs inte heller räntan till skulden som därmed inte kan växa (utan snarare krympa med eventuella amorteringar). Ett vanligt bolån ger därmed en större frihet.
Kapitalfrigörelselånet växer däremot snabbt. För den som i framtiden kan behöva köpa en annan bostad, som en äldreanpassad lägenhet, finns risken att lånet blivit så stort att det inte blir tillräckligt kvar efter försäljning. Och för par som tar lånet brukar jag ge rådet att se till att hålla kärleken vid liv. Det kan bli svårt att få råd med två bostäder vid en separation.
Men för den som har problem att klara vardagen ekonomiskt och bor i den definitivt sista ägda bostaden kan lånet vara en lösning. Och visst krymper arvet snabbt men finns det inga arvingar, eller de vet att inte förvänta sig så mycket, har den växande skulden inte någon betydelse.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.

Månadens fråga

Statlig skatt på pensionen

Hjälp! I dag får jag alldeles för mycket i pension men om fem år blir det betydligt mindre. Min man och jag levde ett gott liv, hans högre pension gjorde att jag unnade mig att ta ut min tjänstepension på tio år – från 65 till 75 år. Efter fem år dog han plötsligt och nu får jag ut från hans pension under fem år. Det innebär att jag får riktigt mycket nu. Men om fem år upphör både pengarna efter honom och min tjänstepension och jag får en mycket liten pension. Visst kan jag spara en hel del av pensionerna som betalas ut men nu måste jag betala statlig skatt och då försvinner en hel del. Vad kan jag göra? /Änka

Annika svarar: Det finns en lösning som kanske passar dig. Du kan dra ner på, eller helt stänga av, din allmänna pension från Pensionsmyndigheten. Både inkomstpensionen och premiepensionen kan tas ut i 0, 25, 50, 75 eller 100 procent. Du kan när du vill minska utbetalningarna genom att med e-legitimation fylla i en blankett på Pensionsmyndighetens hem-
sida. Pensionerna som inte betalas ut fördelas på kommande år och grovt förenklat ökar de med cirka 7-8 procent per år.
Har du däremot en stor del garantipension tjänar du inte på att dra ner på pensionen eftersom garantipensionen är en utfyllnad som inte blir större med tiden.
Men nyligen enades Pensionsgruppen om att det ska gå att pausa tjänstepensioner. Hur det slutliga förslaget kommer att se ut är ännu inte klart. b

Dölj faktaruta
Annika Creutzer
Publicerad 2024-03-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas