Visst kan äldre köra bil!
Foto Colourbox
Hälsa | Ingmar Skoog

Visst kan äldre köra bil!

Risken att orsaka bilolyckor sjunker successivt från 50 år och är lägst vid 75. Därefter ökar det successivt, vid 90 år är man en lika farlig förare som en 30-åring, skriver Seniorens expert.

Ingmar Skoog
Publicerad 2019-07-19

Det finns många fördomar om äldre. Ett exempel på detta är att det med regelbundna intervall dyker upp någon som säger att vi måste göra något åt de farliga äldre bilförarna.
Senast är det Svensk Cykling (!), vars ordförande och vd i en debattartikel i GP (14/4) skriver om de farliga äldre bilförarna. Man är upprörd över att Transportstyrelsen avfärdat förslaget att äldre bilförare ska läkarundersökas årligen. Är äldre verkligen så farliga bilförare? Även om statistiken kan vara svår att tolka finns det egentligen inget stöd för det påståendet. Det finns stor samstämmighet om att de klart farligaste bilförarna är män i 20-årsåldern.

Det finns stor samstämmighet om att de klart farligaste bilförarna är män i 20-årsåldern.

Risken lägst vid 75

Dessutom tycks antalet dödsfall på grund av bilolyckor minska successivt efter 65 års ålder. En intressant uppgift baserad på försäkringsstatistik över bilolyckor visar att risken att orsaka bilolyckor sjunker successivt från 50 år och är lägst vid 75. Därefter ökar det successivt, vid 90 år är man en lika farlig förare som en 30-åring.
Enligt Transportstyrelsen skulle årliga hälsokontroller av äldre bilförare inte påverka olycksstatistiken nämnvärt. Man kan undra varför det ändå hela tiden kommer förslag om att äldre ska testas på olika sätt för att bevisa att de fortfarande kan köra, medan detta sällan föreslås för yngre bilförare som är mycket mer olycksbenägna.

Undviker svåra situationer

Fyndet att man tycks vara bäst som bilförare vid 75 år trots att man då antagligen har en längre reaktionstid och sämre fysik än en 25-åring, illustrerar betydelsen av erfarenhet. Man undviker helt enkelt situationer som är svåra att klara av i trafiken eller förutser i tid att något ska hända och försätter sig mindre ofta i farliga situationer än yngre bilförare. Detta kompenserar den långsammare reaktionsförmågan. Betydelsen av erfarenhet är något som diskuteras också när det gäller att utöka äldres deltagande i arbetsliv, politik och i samhället i stort.

Erfarenhet en resurs

Inom alla områden kan äldre vara en resurs genom sin erfarenhet. Tar man bort erfarenheten riskerar man att göra om samma misstag gång på gång. Med stigande ålder blir vi oftast intellektuellt långsammare. Oftast förklaras detta av en åldrande hjärna.
En annan orsak kan vara att man genom ett långt livs erfarenhet kan se mer valmöjligheter i en given situation än vad en yngre person kan göra. Långsamheten kan alltså vara en styrka. Man har också varit med om konsekvenserna av att ta snabba beslut som inte är tillräckligt genomtänkta, vilket ju kan vara förödande i trafiken.

Vi får sämre reaktionsförmåga, synen kan bli sämre och mörkerseendet försämras.

Läkemedel kan påverka

Man bör dock komma ihåg att det finns många saker som kan påverka körförmågan när vi blir äldre. Vi får sämre reaktionsförmåga, synen kan bli sämre och mörkerseendet försämras. Med stigande ålder blir det också vanligare med olika sjukdomar som påverkar bilkörningen, till exempel demens.
En annan viktig sak att tänka på är att många läkemedel kan påverka bilkörningen. I dessa situationer ska man förstås inte köra bil oavsett ålder. En nyligen framtagen rapport från Transportstyrelsen visar att äldre med olika sjukdomar har färre olyckor än äldre utan sjukdomar. Detta tyder på att de flesta äldre som inte borde köra bil faktiskt undviker det. Eller får hjälp av anhöriga att undvika det.

Beroende av bilen

De flesta studier från olika länder visar också att obligatorisk läkarundersökning av äldre med körkort inte påverkar olycksstatistiken. Med tanke på köerna inom sjukvården är det kanske bättre att låta läkare ägna sig åt viktigare saker än att kontrollera äldres trafiksäkerhet. Särskilt som bilen kanske är det enda transportsätt en äldre person kan förflytta sig med under längre sträckor utan hjälp, när försämrat balanssinne och den fysiska funktionsförmågan gör det är omöjligt eller svårt att cykla. Där fick jag till en känga mot Svensk Cykel igen!

 

Ingmar Skoog är Senorens expert på Seniorhälsa och har forskat om åldrande i fyra decennier. Han leder Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet.

Ingmar Skoog
Publicerad 2019-07-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas