”Svårast få igång männen – boka en föreläsning”
Håll igång både kroppen och hjärnan Foto Colourbox
Hälsa

”Svårast få igång männen – boka en föreläsning”

Hallå där Sten Iwarsson, professor emeritus Sahlgrenska akademien, som nu erbjuder alla SPF:s föreningar en föreläsning om vikten av att hålla igång.

Publicerad 2012-03-07

Varför ska man hålla igång efter 60?
– Håller man igång såväl fysiskt som mentalt när man blir äldre så får man ett friskare och behagligare åldrande, säger Sten Iwarsson.

I din bok anger du 60 skäl får att hålla igång – vilka är de tre viktigaste?
– De tre hörnpelarna för ett gott åldrande är fortsatta fysiska aktiviteter, som promenader, stavgång, gympa med mera, fortsatta mentala aktiviteter, kanske korsord, böcker eller resor – och inte minst att fortsatta sociala aktiviteter som bridge, körsång eller föreningsliv.

Vilka är svårast att få igång män eller kvinnor?
– Männen. När de vid pensioneringen förlorar sina arbetskamrater blir de inte sällan socialt inaktiva.  Ett problem jag ofta möter vid frågestunden efter mina föredrag.

I din bok varnar du för mental inaktivitet – vad menar du med det?
– När man låter hjärnan ligga i träda och inte ger den fortsatt stimulans och träning. Hjärnan behöver kontinuerlig träning precis som en muskel behöver rörelseträning för att inte förtvina.

Vad är farligast, social isolering eller fysisk inaktivitet?
– Fysisk inaktivitet innebär stora medicinska risker, till exempel för hjärt- kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Minst en halvtimmes fysisk aktivitet om dagen bör de flesta orka, kanske i form av en enkel promenad, säger Sten Iwarsson och berättar att han och hans hustru går minst en timme dagligen, trots att deras hund nyligen gick bort.
– Liksom hundar är vi människor flockdjur därför mår vi oftast mår dåligt vid social isolering, säger Sten Iwarsson och påpekar att väldigt många känner sig isolerade enligt Folkhälsoinstitutets enkäter. Han tycker att pensionärsorganisationerna borde satsa mer på uppsökande verksamhet och få in fler sin föreningsgemenskap.

 

Ylva Bergman

 

Träna hjärnan med veteranens Korsord, Sudoku och Quiz

Föreläsning

Sten Iwarsson
Sten Iwarsson

Boka Sten Iwarsson till din förening     
Sten Iwarsson har skrivit boken, 60 skäl att hålla igång efter 60, som föreläsningen utgår ifrån. Efter föreläsningen ges tid till frågor och diskussion. Boken finns till försäljning. Passa på att bjuda in potentiella nya medlemmar och låt SPF presenterar sig och erbjuda medlemskap och koppla SPF:s aktiviteter till föreläsningen.  En studieplan finns till boken som med fördel kan användas i cirkelform. Studieplanen finns på SPF:s intranät eller kontakta Ola Nilsson, SPF:s förbundskansli, 08-692 32 73.

Så här bokar du:
Kontakta Säve Förlag där också boken kan köpas. Säve Förlag AB, Mimersvägen 47, 433 64 Sävedalen, 031-26 32 04, www.saveforlag.se.

Obs, föreläsningen är avgiftsbelagd.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas