Är handarbete hälsa?
Att handarbete leder till bättre psykisk hälsa är Niclas Flinks och Mats Sundbecks hypotes.
Hälsa | stickningar

Är handarbete hälsa?

Kreativt, kontemplativt, lugnande – de positiva åsikterna om handarbete och slöjd är många. Nu ska svenska forskare undersöka om det faktiskt stämmer att den som stickar eller täljer mår bättre än andra. Text och foto Torun Börtz

Tidningen Senioren
Publicerad 2023-06-17

– Vi ser idag att den psykiska ohälsan ökar och att problemen dessutom kryper ner i åldrarna. Men vi har också en stor del av befolkningen, en fjärdedel, som regelbundet sysslar med någon form av handarbete. Därför är det något som kan ha en ganska stor påverkan på folkhälsan, konstaterar Niclas Flink, kulturutvecklare för hemslöjd i region Jönköpings län.
Han är också initiativtagare till den studie om sambandet mellan handarbete och hälsa som nu ska genomföras.

Skälen till att många upplever ett större välbefinnande när de handarbetar är många. En del jämför handarbete med mindfulness och upplever hur tid och rum försvinner när de sitter lutade över sitt broderi eller sitter vid drejskivan.
– Sen har vi det repetitiva momentet också. Till exempel meditation bygger ju på ett mantra som du hela tiden repeterar och med stickning är det samma sak: Du upprepar dig, men måste ändå vara uppmärksam, konstaterar Mats Sundbeck, doktor i medicinsk vetenskap med inriktning på folkhälsa vid Lunds universitet som leder själva studien.
Det kreativa momentet är också viktigt.

Jag har mött andra som börjat virka när de fått cancerbesked.

Niclas Flink

– Handarbete är kontemplativt, men samtidigt skapar man något och får på så sätt en belöning, säger Niclas Flink som flera gånger upplevt hur handarbete kan vara rent livsavgörande.
– Jag har träffat personer som sitter och täljer på kvällarna bara för att inte ta till flaskan. Jag har mött andra som börjat virka när de fått cancerbesked. En kvinna som jag träffat hade kronisk värk och låg ner och stickade mössor till barnhemsbarn i Rumänien. Hela meningen i hennes tillvaro låg i det.
De flesta tycks vara överens om att man mår bra av att handarbeta. Ändå finns det väldigt lite forskning i ämnet.
De flesta studier som gjorts är dessutom så kallat anekdotiska. Forskare har helt enkelt intervjuat personer som fått berätta om hur de upplever att handarbete påverkar deras psykiska hälsa och välmående.

Däremot har de inte undersökt om personerna faktiskt sover bättre än andra, är mindre stressade eller har bättre självkänsla. Det är det som det nya forskningsprojektet nu ska titta närmare på.
I den enkät som deltagarna i studien fått svara på är en del frågor hämtade från den undersökning som Folkhälsomyndigheten genomför varje år bland slumpvis utvalda personer. På så vis kan Mats och Niclas jämföra de handarbetande med befolkningen i stort.
– För oss är det lika intressant med svar från dem som handarbetat länge som från dem som precis har börjat, säger Mats Sundbeck.

Om studien

Studien Bidrar handarbete och hemslöjd till ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa? genomförs av Lunds universitet, på uppdrag av region Jönköpings län som finansierar studien tillsammans med den statliga nämnden för hemslöjdsfrågor.

Dölj faktaruta
Tidningen Senioren
Publicerad 2023-06-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas