Hur blev livet?
Charlotte Engel,verksamhetschef för Samariterhemmet Diakoni i Uppsala.
Hälsa | Terapi för äldre

Hur blev livet?

Fler äldre med behov av djupare samtal får nu möjlighet till det, kostnadsfritt och dessutom med en jämnårig terapeut. Den unika modellen i Uppsala har blivit en stor framgång.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-11

Ålderismen visar sig på många sätt i samhället. Ett exempel är bristen på terapeutiskt stöd till seniorer, exempelvis i form av psykologer med kunskap om äldre och åldrande, och som själva har åldern inne.
Många är rapporterna och kartläggningarna, bland annat från Socialstyrelsen, som visat på äldres obefintliga tillgång till professionella terapeuter.
Det finns ett glapp mellan behov och tillgång. För att överbrygga detta glapp fick Charlotte Engel i rollen som verksamhetschef för Samariterhemmet Diakoni i Uppsala sin idé, tillsammans med erfarna psykoterapeuten Ulla Arnell: att engagera professionella psykoterapeuter som själva uppnått mogen ålder.
– Äldre som ringer till oss blir lättade när vi talar om att de får möta äldre terapeuter. Andra söker just för att de vet att vi har äldre terapeuter, säger Charlotte Engel.

Man delar upplevelser från svunna epoker.

Livserfarenhet blir grunden för förtroendet.
– Är du 86 år och för första gången i livet vill prata med någon om vad som tyngt dig och vet att du har ett begränsat antal år kvar, ja då fungerar det helt enkelt inte lika bra med en terapeut som är 34 år, oavsett kompetens.
Varför är det då så viktigt att terapeuten är ålderskompetent, som Charlotte Engel uttrycker det? Ulla Arnell, själv 84 år, talar om vikten av den gemensamma livserfarenheten. Man delar upplevelser från svunna epoker.
– Vi vet hur det har varit att uppfostra barn på 60- och 70-talen och vissa av oss minns till och med vad det innebar att växa upp under kriget, säger Ulla Arnell.

Det handlar inte om klassisk terapeutisk behandling. Mottagningen erbjuder upp till tio samtal.
– Vi behandlar inte i strikt och analytisk tradition utan för just terapeutiska samtal. Det ger ett nytt inslag av ömsesidighet som är mycket värdefullt också för oss terapeuter.
Charlotte Engel berättar att äldre terapeuter hör av sig till henne och visar intresse för verksamheten.
– De har hört sina kollegor berätta om annorlunda samtal av en ny karaktär som även visar sig gripa tag i terapeuternas eget liv och åldrande.
Samariterhemmet sköter det praktiska. Bokar tiderna, pusslar ihop terapeut med konfident, som termen lyder. Inga remisser eller diagnoser behövs.
Skälen till att äldre vänder sig hit kan vara svårigheter med nära relationer, ofta till vuxna barn. Men också ensamhet, sjukdom och oro, berättar Charlotte Engel.
– För vissa skapar det här tankar på suicid, något som ibland har förstärkts av isoleringen under pandemin.
För åter andra är det barndomen och livshistorien som behöver komma upp till ytan. Flertalet som sökt sig hit har aldrig tidigare talat med någon om sådant som tynger. Trots att det kan ha legat över dem under ett helt liv.

Exempel på samtal

  1. Minnena från en svår barndom som kommer åter
  2. Ångesten och oron inför åldrandet och döden
  3. Ensamheten och längtan efter att få sluta sina dagar
  4. De nära relationerna som inte är som man önskar
  5. Rädslan för någon man är beroende av
Dölj faktaruta

Modellen har framtiden för sig tror Charlotte Engel som själv har forskarbakgrund på Ersta Sköndal Bräcke högskola med inriktning på människor i utsatta livssituationer. Hon har nyligen bosatt sig i Österlen och snabbt fått i gång Samariterhemmets första samtalsmottagning utanför Uppsala
i Kyrkans hus i Simrishamn. Ett tredje steg skulle kunna bli Malmö.
Under pandemin har alla samtal förts per telefon vilket fungerat bra.
– Även efter pandemin kommer vi att erbjuda samtal per telefon, som ett komplement till den som av olika skäl inte kan ta sig till mottagningen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-11
senioren-nr-7
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 7 / 2021. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas