Håll koll på dina piller
Foto: Colourbox
Medicin | farliga listan

Håll koll på dina piller

Den är ganska lång – listan över läkemedel som seniorer bör undvika. Men tiotusentals seniorer använder de farliga medicinerna. Vi har hela listan nedan.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-24

Det är Socialstyrelsen som varje år tar fram en uppdaterad förteckning över läkemedel med särskilt hög risk för biverkningar hos seniorer.
För den som ändå använder läkemedel från listan finns några viktiga saker att tänka på:
* Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det.
* Det ska finnas en välgrundad och aktuell orsak att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna.
* Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller.
– Listan ska inte ses som ett förbud. Men om man ordineras ett läkemedel från den ska man vara medveten om att det finns vissa risker och att nyttan alltså enligt läkarens bedömning måste överväga riskerna, säger Johan Fastbom som är professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska institutet och medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.
Att listan förtjänar stor uppmärksamhet visar det faktum att cirka 35 000 seniorer läggs in på sjukhus på grund av tillstånd helt eller delvis orsakade av läkemedels-
biverkningar. Varje år.
Cirka 60 procent av dessa sjukhusinläggningar är möjliga att förebygga, enligt Socialstyrelsens rapport Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – kartläggning och förslag till åtgärder.
Hur ska man då som patient agera om ens läkare skriver ut ett läkemedel från listan?
– Första frågan bör vara om jag verkligen behöver en sådan läkemedelsbehandling och i så fall för vad, säger Johan Fastbom.
– Sedan bör man fråga om det finns ett annat motsvarande läkemedel som inte är med på listan. Om det gör det bör man be att få det läkemedlet utskrivet i stället.
I vilken utsträckning skulle vården oftare kunna göra detta av sig själv, alltså skriva ut ett motsvarande läkemedel som inte finns på listan?
– För vissa av dessa läkemedel finns det bra alternativ, medan de är svårare att finna för andra. Det är svårt för mig att uppskatta hur ofta det är möjligt, eftersom våra hälsodataregister inte innehåller några mer detaljerade uppgifter om orsak till behandlingen, behandlingens effekt och så vidare.
Enligt Johan Fastbom användes läkemedel som bör undvikas till seniorer av 6,6 procent av landets cirka 2,2 miljoner 65-plussare vid den årliga mätningen den 31 december 2022. Det innebär ungefär 145 000 personer.

Här är hela listan

Här hittar du Socialstyrelsens förteckning över läkemedel som bör undvikas till seniorer. Undrar du över dina läkemedel ska du kontakta din förskrivande läkare för mer information.

Långverkande bensodiazepiner
Är lugnande och sömngivande läkemedel
Diazemuls
Diazepam
Nitrazepam
Stesolid

Tramadol
Mot smärta
Dolatramyl
Gemadol
Nobligan
Tiparol
Tradolan
Tramadol

Propiomazin
Används vid sömnbesvär
Propavan
Propiomazin

Kodein
Mot smärta
Altermol
Citodon
Kodein
Panocod
Paracetamol med kodein
Treo Comp

Glibenklamid
Ett diabetesmedel
Daonil
Glibenklamid

Läkemedel med antikolinerga effekter
Används till exempel vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta.
Akineton
Alimemazin
Amitriptylin
Anafranil
Atarax
Atropin
Antikolinerga (forts.)
Buscopan
Calma
Clozapine
Detrusitol
Ditropan
Egazil
Emselex
Fesoterodine
Froidir
Glykopyrroniumbromid
Hydroxizin
Hydroxyzine
Kentera
Ketogan
Klomipramin
Leponex
Lergigan
Levomepromazine
Metylskopolamin
Morfin-Skopolamin
Norflex
Norgesic
Nozinan
Oxikodon-hyoscin
Oxybutynin
Pargitan
Postafen
Proklorperazin
Prometazin
Robinul
Rybrila
Saroten
Scopoderm
Sensaval
Sialanar
Solifenacin
Spasmofen
Tavegyl
Theralen
Tolterodin
TOVIAZ
Truxal
Vesicare

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-04-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas