”Lättare att samlas kring ett tema”
Illustration: Getty Images
Relationer | samtal

”Lättare att samlas kring ett tema”

Lars Brandel i SPF Seniorerna Örkelljunga ligger i startgroparna för att bilda en mansgrupp där tanken är att man ses på ett kafé varje vecka för att prata om livet.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2023-11-06

– Jag startade en grupp för män när vi bodde i Trelleborg. Nu ska jag försöka få i gång en här i Örkelljunga också. Jag har ett stort socialt behov själv och vet att andra också har det fast man inte alltid vill erkänna det. Jag tänkte kalla gruppen Hemingways Mens Club.

Lars vet av egen erfarenhet att det kan var svårt att få män att sitta och prata. Många känner sig skeptiska och tycker att det är något lite skamligt över det hela.

– Det är ofta lättare att samla män kring ett tema, ett gemensamt intresse, då kan snacket komma i gång i kaffepausen. Men det är verkligen viktigt att få i gång män. Självmordsfrekvensen bland äldre män är mycket högre än bland kvinnor. Ibland vet inte heller läkarna hur de ska tackla de äldre männen som kanske söker för någon fysisk åkomma när det är ganska uppenbart att de också känner sig deprimerade. Att prata och känna gemenskap mår alla bra av.

”Vi var sju herrar som träffades”

Ulf Sundh i SPF Seniorerna Glada Hudik är en eldsjäl när det gäller samtalsgrupper. Via Vuxenskolan har han startat studiecirklar: Äldregrupp samtalar.
– Förra året var vi en grupp på sju män där alla var födda varsitt år på 30-talet, mellan 1931 och 1937. Vi började med att alla fick berätta hur det var när vi började folkskolan. Sedan hade vi ett tema varje gång, cirka femton minuter var fick man berätta. Det var viktigt att alla fick komma till tals.
En överenskommelse var också att man inte fick sprida vidare något som sades.
I år är det en blandad 80+ grupp med tre herrar och fem damer.
– Att få prata i en grupp gör livet lite lättare. Att få dela med sig och känna att man inte är ensam om sina tankar och känslor.

”Vi behöver manliga mötesplatser”

Katarina Lindblad är musikterapeut, fil dr och universitetslektor i musikvetenskap på NTNU Trondheim. Hennes avhandling Som plåster på själen – om äldre män och musik som välbefinnanderesurs blev klar 2021.
– Jag fick sätta mig in i hela maskulinitetsfrågan. Det är ett stort område som handlar mycket om normer och traditioner.

Katarina valde slumpvis ut femton äldre män att intervjua som alla på olika sätt tyckte om musik.

– Alla hade helt olika situationer men ett gemensamt drag var att musiken hjälpte dem att ”komma i kontakt med känslorna”.

Hon satte även ihop en grupp män hon kom i kontakt med via Stadsmissionen.

– Vi lyssnade på musik tillsammans. Alla fick välja något de ville lyssna på och prata om varför de valde just det. Det blev inte samma sorts prat det brukar bli med kvinnor. De snackade om musiken snarare än om sig själva. Men det betyder inte att det inte blev personligt. Gemenskapen har ett värde.

Att män undviker att söka hjälp vid ensamhet eller psykisk ohälsa är inte enbart deras eget ansvar att lösa, menar Katarina. Det behövs ”manliga” mötesplatser för män.

– Vi behöver förstå maskuliniteten för att nå männen.

Hjärnkoll ochÄldre män pratar (inte) om livet

  • Riksförbundet Hjärnkoll är en ideell förening som startade som ett regeringsuppdrag 2009 för att minska stigma kring psykisk ohälsa. Idag är det ett riksförbund med föreningar runt om i landet och många ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa på olika sätt. Deras uppdrag är att våga prata om psykisk ohälsa – och att våga lyssna.
  • Äldre män pratar (inte) om livet var ett särskilt projekt man startade 2019 och som nu ingår i den ordinarie verksamheten. Man märkte att det var svårt att nå männen. Män över 80 år är kraftigt överrepresenterade vid suicid. En gängse bild är att dessa män tar livet av sig för att de får ett sjukdomsbesked eller känner att de tacklar av fysiskt. Men sanningen är att de flesta äldre män tar sitt liv på grund av odiagnostiserad depression, enligt professor emeritus Gösta Bucht.
  • Samtalsgrupperna för män finns än så länge i Stockholm, Gävleborg och Västra Götaland. Hjärnkoll tillhandahåller ett bokpaket till kommuner och vårdcentraler som arbetsmaterial för att starta grupper. Hjärnkoll har utbildat ett antal samtalsledare som också kan stå till tjänst. Mer info på hjarnkoll.se

Dölj faktaruta
Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2023-11-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas