Skydda dig mot bältros
Foto: Colourbox
Hälsa | Hälsa

Skydda dig mot bältros

Bältros kan vara en otäck sjukdom, särskilt för äldre. Många drabbas svårt, och risken för långvarig smärta ökar med åldern. Men nu kan du som är 50 eller äldre vaccinera dig.

Publicerad 2014-01-22

OBS: DENNA ARTIKEL ÄR FRÅN JANUARI 2014. VACCIN MOT BÄLTROS HAR SEDAN DESS TAGITS BORT UR HÖGKOSTNADSSKYDDET. Bältros blir svårare när äldre drabbas, säger Lars Rombo, professor i infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Solna, samt överläkare vid infektionskliniken vid Mälarsjukhuset Eskilstuna.
– Främst är det risken för långvarig och svår smärta som ökar. Visserligen har vi fått bättre mediciner mot den speciella typen av smärta under senare år, men det är ändå många som drabbas svårt, säger Lars Rombo.
Men nu kan du som är 50 år eller äldre vaccinera dig mot bältros. Vaccinet Zostavax har använts sedan 2006 i USA, och anses säkert.
– Det har prövats  länge och noga, flera miljoner doser har getts, säger Lars Rombo.

Omfattas av högkostnadsskyddet*
Vaccinet omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel för personer som är 50 år eller äldre (Detta gäller inte längre, reds anm.).
Lars Rombo rekommenderar äldre att ta vaccinet.
– Risken för långvarig värk efter sjukdomen ökar med åldern. Vaccinet ger fortfarande ett skydd, även om man drabbas av sjukdomen, och minskar risken för komplikationer. Vaccinet ger troligen effekt upp till tio år från vaccineringen.
En stor studie av ett nytt vaccin mot bältros har gjorts i Sverige och 17 andra länder, berättar Lars Rombo. Det man använder i studien är ett så kallat inaktiverat vaccin som innehåller ett ämne som ger ökad stimulans till immunförsvaret.
Zostavax däremot är ett ”levande” vaccin med en helt annan sammansättning.

Lurigt med vattkoppor
Hur är det nu med smittvägarna när det gäller vattkoppor och bältros. Om barnbarnen har vattkoppor, kan mormor då passa dem utan risk att få bältros?
– Den frågan skulle jag helst vilja passa på, säger Lars Rombo. Hittills har vi infektionsläkare sagt att det inte är någon risk.  En del läkare hävdar att barnbarnens vattkoppor ger de äldres immunförsvar en liten skjuts så att de kan hålla viruset bättre i schack där det ligger vilande i kroppen.
– Men det händer ibland att mormor i alla fall får bältros några veckor efter kontakt med vattkoppssmitta. Det stämmer inte med våra teorier, men det är ett faktum. Det pågår studier just nu kring detta. Innan de är klara vill vi inte komma med några officiella rekommendationer.
Alltså får vi mor- och farmödrar vakta våra vattkoppssjuka barnbarn på egen risk. Vad vi bör tänka på är den motsatta smittvägen: Om vi själva har drabbats av bältros kan vi smitta barn så att de får vattkoppor. Bältros smittar via direktkontakt med sårvätska från blåsorna. Nyfödda barn kan vara särskilt mottagliga för smittan.

Så får du vaccinet:

Vaccinet är subventionerat av TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, för personer över 50 år. Det innebär att vaccinet ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. För att vaccinet ska kunna omfattas av högkostnadsskyddet måste det vara utskrivet på recept.

Man kan vända sig till sin läkare/vårdcentral och be om ordination av vaccinet. Läkaren ska då göra en individuell bedömning av vaccinet till patienten. Läkaren kan eventuellt göra bedömningen att patienten inte behöver vaccineras eller inte bör få det av andra orsaker.  Läkaren kan med andra ord säga nej till patientens önskemål.

Om läkaren ordinerar vaccinet kan det skrivas ut på recept som patienten hämtar på apotek och sedan tar med sig för att bli vaccinerad. Den kan ges av husläkare eller en privat vårdgivare som till exempel en vaccinationsmottagning. Både läkaren som skriver ut receptet och läkaren/mottagningen som vaccinerar har rätt att ta ut patientavgift. Vissa privata vårdgivare är inte knutna till högkostnadsskyddet.

Oavsett om man vänder sig till husläkaren eller till en privat vårdgivare/vaccinationsmottagning så är själva läkemedlet subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet. Exakt hur mycket man betalar för vaccinet är beroende på hur mycket läkemedel man tidigare köpt inom högkostnadsskyddet under aktuell tolvmånadersperiod. De patienter som redan har uppnått taket i högkostnadsskyddet kommer därmed inte att behöva betala för vaccinet. Extra kostnad för spruta eller liknande får inte tas ut.

Källa: Tina Chavotshi,
Avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsens enheten för smittskydd

* OBS: Vaccinet har tagits bort ur högkostnadsskyddet sedan artikeln skrevs. Detta eftersom den höga kostnaden inte ansågs motsvara nyttan med vaccinet

Text Susanna Hauffman

Bältros

Det virus som ger både vattkoppor och bältros, varicella zoster, tillhör gruppen herpesvirus. Efter en vattkoppsinfektion drar sig viruset tillbaka till nervknutor nära ryggmärgen där det ofta ligger sovande livet ut. Men hos vissa personer blir viruset aktivt igen många år senare och orsakar en bältrosinfektion.
Viruset vandrar då utmed nervbanorna och ger smärta och blåsor. Ofta sitter blåsorna i midjehöjd som ett bälte, men man kan få bältros på alla delar av kroppen.
Bältros kan drabba människor i alla åldrar, men vanligast är den hos äldre över 60 år. Hos yngre som drabbas kan bältros vara ett tecken på att immunförsvaret inte fungerar som det ska.

Symptom: Hudutslagen följs ofta av lite feber, huvudvärk och svullna lymfknutor. Efter tre till fem dagar går blåsorna sönder och det bildas sår och senare sårskorpor som faller av efter två till tre veckor.

Komplikationer: Om man har tur försvinner symptomen inom en månad. Men ibland kan smärtan finnas kvar i flera månader efter det att skorporna ramlat av. Det drabbar en av fem bältrospatienter. Den nervsmärtan kallas postherpetisk neuralgi eller PHN. Ett gammalt uttryck är »helveteseld«. Smärtan beror på att nerverna skadats av infektionen och därför skickar felaktiga nervimpulser till hjärnan.
Man kan också uppleva en känselrubbning som gör att retningar som normalt inte gör ont orsakar smärta.
Om ansiktet drabbas ökar risken för stroke. Ögat kan bli angripet, så att det bildas ärr på hornhinnan. Bältros i ansiktets nerver kan i sällsynta fall också ge en tillfällig hörselnedsättning och förlamning av ansiktsmusklerna.

Behandling: Det finns läkemedel som hindrar viruset att föröka sig. Ju tidigare behandlingen påbörjas desto bättre.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas