Omsorg | Vård & omsorg

Du kan klaga! Så gör du.

Är du missnöjd med din omsorg ska du klaga! Du är kund och ska behandlas som en kund. I boken "Så väljer du rätt äldreomsorg" får du tips om hur du klagar.

Publicerad 2011-05-18

Överklaga beslut
Kommunens biståndsbeslut är inte huggna i sten. Har du fått avslag på din ansökan eller tycker du att du inte har fått gehör för dina behov kan du överklaga kommunens beslut.
I själva beslutet ska det stå hur du gör detta.

Skriv vad du vill överklaga och varför. Lämna med argument och eventuellt också läkarintyg som kan styrka dina behov. Om kommunen fortfarande inte ändrar sitt beslut går frågan vidare till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Byta biståndshandläggare
Är du inte nöjd med din biståndshandläggare kan du ringa kommunens växel och be att få tala med hans eller hennes chef. Är det ett allvarligare problem kan du skicka klagomålet skriftligen till chefen (eller direkt till kommunen och anger vem det berör, så att den som tar emot brevet lämnar det vidare till rätt person).
Låt gärna en närstående läsa igenom brevet innan du skickar det, så att det är tydligt.

Klaga på utföraren
Har du klagomål mot dem som bedriver och utför äldreomsorgen bör du först tala med din kontaktman (den i personalen som har huvudansvaret för just din vård). Han eller hon ska då föra vidare klagomålet till sin chef, som i sin tur är skyldig att rätta till problemet.
Ger inte detta resultat kan du i ställt skriva ett formellt klagomål till verksamhetschefen och/eller din biståndshandläggare.

Alla som får ett skriftligt klagomål ska svara senast inom två veckor.
Om problemet inte rättas till ska du åtminstone begära att få ett svar med en förklaring.
Skulle det vara så illa att du vill byta boende så tar du kontakt med biståndshandläggaren. Du behöver inte tala om för din nuvarande utförare att du tänker byta, förrän det är dags att flytta.

Byta kontaktman
Kontaktmannen är den i personalen som har huvudansvaret för just din vård och omsorg.
Du kan inte kräva att få den person du önskar som kontaktman, men du kan alltid framföra önskemål.
Är du missnöjd med din kontaktman av någon anledning så kan du ringa till enhetschefen och förklara hur det ligger till.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Tipsen är hämtade från boken ”Så väljer du rätt äldreomsorg” av Claes Björck och Anna Bidö, utgiven på Gothia förlag. Läs Veteranens intervju med författarna:

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas