”Valfrihet måste gälla hela livet”
Äldre ska få styra mer över hemtjänsten i Stockholm säger Joakim Larsson i intervju Ur intervjun filmad av Maria
Vård & omsorg | TV

”Valfrihet måste gälla hela livet”

Sedan 2008 har Stockholm drivit på valfrihetsreformer när det gäller omsorg för äldre. Men fungerar det? Veteranens chefredaktör Ylva Bergman talar med Stockholms äldreborgarråd Joakim Larsson (M) på mässan ”Seniorliv i världsklass”.

Publicerad 2012-05-14

– I Stockholm får man välja, det är inte möjligt i alla kommuner. Här får man välja vilken typ av omsorg man vill ha, säger Joakim Larsson.

Stämmer det? Man får inte välja hur många gånger man ska duscha eller får en glödlampa bytt som sitter högt upp?
– Jo det får man faktiskt. Men inom hemtjänsten finns mycket kvar att göra. Nu har vi fattat beslut om att alla äldre får sex timmar som de själva kan fylla med det innehåll de önskar.
Men äldre får avslag om de exempelvis vill handla två gånger i månaden?
– Vi har fattat beslut om att göra ett nytt system inom just hemtjänsten. Det är viktigt att äldre har valfrihet i hemtjänsten och kan bestämma vad som görs.
Är kvaliteten på den nivå den ska vara?
– Nej, där det brister måste vi ta ansvar för att åtgärda detta.

Många säger att politikerna inte talar klarspråk. Pengarna kommer inte räcka – tror du att det går att få en total valfrihet inom äldreomsorgen?
– Det måste gå. Det är ingen skillnad om man är 80 när det gäller att få bestämma eller vilja sätta guldkant på tillvaron. När jag blir gammal utgår jag ifrån att jag får bestämma vad jag ska äta till middag. Valfrihet måste gälla hela ens liv.

 

Se delar av intervjun med Joakim Larsson, äldreborgarråd (M) i Stockholm.


Idag kan inte den äldre bestämma när han behöver omsorg – det avgör en biståndsbedömare. Vill du ändra lagen så den äldre får bestämma själv?
– Jag tror man ringer den dagen man inte orkar längre, därför tror jag det är riskfritt att låta människor bestämma när det är dags för en utökad omsorg.
– Men vi behöver också lagstiftning där människor inte längre klarar att fatta beslut själva.
Så de anhöriga skulle kunna säga – nu behöver min man eller fru ett boende?
– Det är viktigt att man släpper in anhöriga i den typen av frågor.

 

Har ni varit för otydliga som beställare, där ord som värdighet fått tolkas fritt och där ni inte reglerat antalet duschar?
– Jag tror inte man kan skriva in allt, varje liten detalj. Men i praktiken ser vi problem med entreprenader. Det är väldigt rörigt.
Måste media slå larm när det inte är bra – får du inte larm från enheterna?
– Jo. Men vi har känt att det saknas är en central enhet som snabbt kan agera på anonyma samtal från whistleblowers eller anhöriga. Då ska enheten ut fort och reda ut. Vi ska inrätta den funktionen.

 

Äldre kommer i kläm mellan landsting och kommun, olika personalgruppen med mera. Hur ser du på det?
– Jag tror man måste jobba mer i team, det är enda sättet. Det har efterfrågats av demensförbund och vi ska genomföra det.

 

Du säger ni är bra på uppföljning. Men ni saknar kunskap om hur multisjuka som bor hemma har det?
– Det är centralt, att den äldre som vill bo hemma ska få vården i hemmet. Klarar man inte det så måste man in på boende. Men det är inte tillräckligt bra idag med hur de har det hemma. Just nu ser vi över hur hemsjukvården ska kunna bedrivas av en huvudman, kommunen.

 

Ska vinstdrivande bolag ha krav på hur mycket de återinvesterar av sin vinst?
– De som inte återinvesterar är ute på hal is. De kommer aldrig att kunna leverera förändring.

 

Text och intervju: Ylva Bergman

 

Se mer webb-TV på Veteranen.se

Idéprogram

14 maj presenterade Joakim Larsson och Moderaterna i Stockholm ett idéprogram för en bättre äldreomsorg. Programmet innehåller flera av de förslag som Joakim Larsson nämnt för Veteranen under intervjun.

Man vill bland annat:

Höja kompetensen på personal inom demensvård och hemtjänst.
Inrätta en tillsynsenhet som inspekterar boenden och hjälper till att förbättra.
Låta de äldre bestämma själva över sex resurstimmar per månad, utan biståndsbedömning.
Minska den administrativa belastningen hos omsorgspersonal så de får mer tid för omsorg.
Utveckla systemet med äldrepeng/kundval i Stockholm.

Hela idéprogrammet finner du här: http://moderaterna.net/joakim/2012/05/11/ideprogram-for-en-battre-aldreomsorg-i-stockholms-stad/

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas