”Vi behöver förbereda åldrandet”
Hälsa | Psykisk ohälsa
Foto: Ulrika Palmcrantz, Illustration: Linnéa Blixt

”Vi behöver förbereda åldrandet”

Eva-Lii Mark är sektionschef på Norra Stockholms psykiatri, och har med egna ögon sett hur patientantalet fördubblats de senaste tre-fyra åren.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2018-06-25

Samtidigt som behoven ökar, fortsätter äldrepsykiatrin att vara ett eftersatt område.
– Dels beror det på att äldres ställning i Sverige idag inte är stark, menar Eva-Lii Mark. Sedan är det också komplext, man måste ha bra kunskaper för att kunna möta äldre som mår dåligt. Som äldre drabbas man av fler förluster, vilket får konsekvenser för hur man mår. Så det är viktigt att man ser helheten.

Behövs pengar

2015 beslutade Socialstyrelsen att det skulle finnas en tilläggsutbildning i äldrepsykiatri för psykiater och geriatriker.
– Det var ett bra initiativ, men tyvärr följdes det inte upp ekonomiskt. Det kostar pengar att utbilda äldrepsykiatriker, och det är inte så många kliniker i landet som gör det idag.

det är så många äldre som lever obehandlat, och aldrig får hjälp med sina besvär. Det är sorgligt. Eva-Lii Mark

Många behandlas aldrig

Att fler äldre som mår dåligt söker sig till vården idag, tror Eva-Lii Mark beror på att stigmatiseringen håller på att luckras upp. Det är inte längre lika skambelagt att säga att man behöver hjälp.
– Den stora nya patientgruppen är personer födda i slutet av 40-talet. Men det är samtidigt så många äldre som lever obehandlat, och aldrig får hjälp med sina besvär. Det är sorgligt.

Det är en sjukdom

Eva-Lii menar att det finns en syn som råder att det är normalt att ”må lite dåligt” när man är äldre.
– Man har ingen respekt för att depression faktiskt är en sjukdom, som går att behandla.

Startat mansgrupp

Eftersom det är fler kvinnor än män som söker sig till vården – två tredjedelar av patienterna är kvinnor – startade Eva-Lii mansgrupperna som Nils är med i, för fem år sedan.
– Det var ett bra sätt att nå männen på. Och det har verkligen fungerat, det är många grupper igång nu och alla vill fortsätta.
Men nu ska de alltså läggas ned?
– Nej, det ska de inte. Men vi måste göra en upphandling, det är vad det handlar om. Men jag vill inte lägga ned när grupperna fungerar så bra. Det finns forskning som visar att när människor delar med sig till varandra har det större effekt än om man bara pratar enskilt. Efter tsunamin och Estonia, som är händelser man tittat närmare på inom forskningen, såg man att det hade stor betydelse för människor att få dela med sig till andra som varit med om samma sak.

ensamheten kan vara förödande, den kan göra dig både deprimerad och paranoid. Eva-Lii Mark

Vartannat landsting saknar äldrepsykiatri

Här finns hjälp

Stockholms läns landsting
Region Uppsala
Region Östergötland
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Halland
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland

Här saknas hjälp

Region Norrbotten
Landstinget Sörmland
Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Region Gotland
Landstinget Blekinge
Region Örebro län
Region Västmanland
Landstinget Dalarna
Region Gävleborg

Dölj faktaruta

Kan vara förödande

Eva-Lii vet också att ensamheten är ett stort problem för många äldre.
– Jag vet många som vill flytta till ett mer socialt boende, men som får nej från biståndsbedömaren. Och ensamheten kan vara förödande, den kan göra dig både deprimerad och paranoid.

Har inte råd att strunta i det

Hon tycker att vi alla skulle behöva förbereda oss inför att åldras.
– Jag tycker att det behövs en psykologisk förberedelse inför åldrandet. Å ena sidan är 70 det nya 50, men å andra sidan är vi lika nakna och ensamma som vi alltid varit i själva åldrandet.
Känner hon sig hoppfull inför framtiden, att det kommer att satsas mer på äldres psykiska hälsa?
– Hoppfull vet jag inte, men eftersom gruppen som behöver hjälp ökar så mycket har samhället helt enkelt inte råd att inte ta tag i problemet.

Text och foto: Ulrika Palmcrantz
Illustration: Linnéa Blixt

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2018-06-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas