40-års jubileum
Landet runt | SPF Västerbotten
Några av deltagarna vid 40-årsjubiléet. Foto: Aina Nygren

40-års jubileum

SPF Västerbotten
Publicerad 2021-11-23

SPF Seniorerna bildades hösten 1939 (hette då Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF) men det dröjde ända till 1981 innan SPF Kontakt bildades i Bjurholm av en utbrytargrupp ur PRO. Både manliga och kvinnliga ordföranden har hållit i klubban de gångna åren. Föreningen heter numera SPF Seniorerna Bjurholm.

Vid dagens 40-årsjubiléum i Hörnsjö byahus välkomnades de drygt 100 medlemmarna av nuvarande ordförande Monika Andersson. Ett särskilt välkommen till dagens underhållare Åke Svahn och distriktsordföranden Ingemar Sandström.

Underhållningen inleddes med quiz där deltagarna hade att välja mellan tre olika svarsalternativ efter att Åke spelat en låt med anknytning till rätt svar. Inte helt lätt, men 15 priser delades ut till deltagare med flest rätt.

Därefter serverades smörgåstårta och dryck, kaffe och kärleksmums. Lagom till kaffet tog Ingemar Sandström till orda och berättade historiken bakom SPF som grundades p g a missnöje med pensioner; 65 % av pensionärerna var hänvisade till fattigvården. Något som genomsyrar SPF Seniorerna än i dag är att kämpa för äldres rätt till bra pension, bra bostäder och ett bra liv. Ingemar berörde också ålderism och att vi i framtiden blir alltfler pensionärer och vikten av att göra vår röst hörd.

Monika informerade om projektet God och nära vård där målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Södra Lappland har valts ut som modellområde

Underhållningen fortsatte med allsång; I natt jag drömde, och fortsatte med lättsam tävling där det gällde att sjunga refrängen. Åke kryddade med korta historier mellan låtarna. Han hyllade Astrid Lindgren med En fattig bonddräng, sjöng Sinatras New York och Armstrongs What a wonderful world. Som avslutning valde Åke jultema med I´m dreaming of a white Christmas, och sin egen psalm Det finns ett ljus.

Aina Nygren
SPF Seniorerna Bjurholm

 

SPF Västerbotten
Publicerad 2021-11-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas