80-årsjubileum med mingel och fika
Landet runt | SPF Göteborg

80-årsjubileum med mingel och fika

SPF Göteborg
Publicerad 2019-10-14

120 medlemmar i SPF Seniorerna Linnéstaden Göteborg uppmärksammade 80 års jubilerande SPF som bildades i Göteborg. Mingel och fika i Hagakyrkans församlingshem. Vår ordförande Harry Ericksson hyllningstalande till såväl SPF som våra lika årsrika 80-åriga medlemmar. Ukulelegruppen spelade och sjöng jubelsånger. Många var spekulanter på akvarellgruppens fina alster.
Anders Holm

SPF Göteborg
Publicerad 2019-10-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.