Äldre ska säga vad de tycker
Landet runt | SPF Norrbotten
Hur ser äldre personer på den ökade användningen av tekniska lösningar inom vården? Det ska Carina Nilsson (t v ) vid Luleå tekniska universitet ta reda på genom en studie med intervjuer och gruppsamtal. Här besöker hon SPF Gnistans styrelsemöte i Kalix dit hon blev inbjuden av ordförande Maine Carlsson.

Äldre ska säga vad de tycker

SPF Norrbotten
Publicerad 2019-11-07

Nattkameror, robotduschar och motoriserade katter. Det är några tekniska lösningar som börjar erbjudas stödbehövande personer i äldrevården. Men vad tycker de äldre själva om saken? Det ska en forskningsstudie vid LTU ta reda på.

Carina Nilsson, sjuksköterska i grunden, men idag lektor och forskare vid Luleå tekniska universitet, leder studien som ska bygga på intervjuer och samtal med ett antal personer över 70 år. Nyligen dök hon upp på SPF Gnistans styrelsemöte i Kalix dit hon inbjudits av föreningsordförande Maine Carlsson.

Bakgrunden till studien är det faktum att gruppen äldre människor i Sverige växer, och att äldrevården i en nära framtid kommer att behöva hantera det växande stödbehovet med hjälp av olika slags tekniska lösningar. Många kommuner har redan börjat införa sådana, bland annat Kalix kommun i Norrbotten, som studien också samverkar med.

  • Det är naturligtvis oerhört viktigt att ta reda på hur äldre själva ser på tekniska lösningar som en del i omsorgen, sade Carina Nilsson.

Carina Nilsson berättade för SPF-styrelsen i Kalix att de deltagande personerna, som alltså ska vara 70 år och uppåt, kommer att delas upp i mindre samtalsgrupper där hon själv kommer att fungera som moderator. Varje samtalssession, som kan beskrivas som både intervju och gruppsamtal, beräknas ta mellan 60 och 90 minuter. Just nu är Carina Nilsson i fasen att rekrytera deltagare och det skulle visa sig att flera i Gnistans styrelse var intresserade av att delta i studien.

  • Givetvis kommer allt som sägs i de samtalen att skyddas enligt dataskyddsordningen, så man behöver inte vara orolig för att någon utanför gruppen kan ta reda på vem som sagt vad, fortsatte Carina Nilsson.

Studiens hela namn är ”Studie om välfärdsteknologi som stöd och hjälp för äldre personer”, och har Luleå tekniska universitet som huvudman.  Den som är intresserad av att så småningom ta del av resultatet av studien kan kontakta någon av universitetslektorerna Carina Nilsson eller Päivi Juuso vid LTU.

SPF Gnistan i Kalix

 

 

SPF Norrbotten
Publicerad 2019-11-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas