Landet runt | SPF Västmanland

Angeläget ämne – att bli ensam

SPF Västmanland
Publicerad 2019-11-05

SPF Seniorerna Köpingshus senaste medlemsmöte handlade om ”När livet måste gå vidare”. Det ordinarie programmet fick ställas in då vår föredragshållare Olle Thorell, riksdagsledamot och engagerad i FN-frågor fick förhinder på FN-dagen.

Ken Olofsson, journalist och författare kunde med kort varsel ställa upp i ett angeläget ämne, där ingen kommer undan. Han berättade om hur det var för honom att bli ensam och de har han skrivit en bok om, och där han har intervjuat många som fått berätta om sina upplevelser. En berättelse är inte den andra lik, utan alla har sina erfarenheter och förhåller sig till det. Ken Olofssons hustru drabbades av sjukdom utomlands och avled efter några dagar där och det krävdes mycket av andra kontakter än när man är på hemmaplan.

Saknad och tomhet var ett genomgående tema bland dem som han intervjuat, och det som gick som en röd tråd i föredraget var att ta kontakt, hör av dig till den som blivit drabbad. Det var tre saker man kan tänka på som vän, anhörig eller granne och det är 1) håll ut 2) håll om och 3) var tyst. Man behöver inte alltid prata och det är viktigt att vara uthållig och höra av sig lång tid efter dödsfallet. Det svåra börjar många gånger efter begravning när man skall försöka komma tillbaka till vardagen igen.

Ken Olofsson har många citat som han delger oss bland annat ett av Eivind Johnsson: ”Vi lever bara en sekund i taget och det är just nu”.

Efter detta angelägna ämne vidtog sedvanligt kaffe med dopp och lottdragning.

Barbro Broman

 

SPF Västmanland
Publicerad 2019-11-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas