Landet runt | SPF Skåne

Ängelholms SPFare diggar Jazz

SPF Skåne
Publicerad 2019-01-29

Jazz Svindlande musikhistoria.  Jazz- härlig musik för många. Tyvärr finns i denna Stad ingen Jazzklubb eller annat forum där man kan träffas, umgås, lyssna till musik och diskutera. ” Vi får ordna det själva” resonerade några entusiaster och startade hösten 2011 en studiecirkel ” Från stenkaka till cd” under SPF/Studieförbundet Vuxenskolans paraply.

Planen gick ut på att deltagarna skulle presentera programpunkter efter egna erfarenheter och preferenser inom jazzmusik. Cirkeln träffades vid 5 tillfällen varje höst- och vårsäsong. Initiativet visade sig var rätt och anslutningen var från början god. Programmen var från början fint varierade och presenterades med musik ur deltagarnas egna samlingar. En stor donation av CD-skivor ( drygt 600 st) gav i ett slag möjligheter att variera programmen ytterligare. Under de gångna åren har vi lyssnat till nästan 150 programpunkter. Flera medlemmar har efterhand tillkommit och idag är vi nästan 30 st i ett åldersspann 65+ till 90+.

I cirkeln har vi utövande musiker, f d musiker, nördar och allmänt hängivna lyssnare där var och en har samma värde och tillför cirkeln många olika infallsvinklar till den mångfacetterade jazzen. Efterhand har
programmöjligheterna utökats så att filmer, filmsekvenser och internettjänster kan användas. Därför ändrades namnet för något år sedan till ” Jazz (S)vindlande musikhistoria” och har efter hand fått en social
betydelse med nya kontakter och vänskapsband och vid några tillfällen har många deltagare gemensamt besökt jazzkonserter. Cirkeln har blivit mycket populär och antalet träffar har nu utökats till 6 tillfällen per
säsong.

Lars Ellemark
SPF Seniorerna Ängelholm

SPF Skåne
Publicerad 2019-01-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas