Landet runt | SPF Västerbotten

Årsmöte hos SPF Seniorerna Pärlan Vindeln

SPF Västerbotten
Publicerad 2017-02-24

SPF Seniorerna Pärlan Vindeln har hållit årsmöte på Forum.

Mötet inleddes med parentation med ljuständning, diktläsning och tyst minut. Stämningsfull musik framfördes av Roland Widmark.

Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kenth Ärletun, sekterare Ulla Flumé.

Verksamhetsberättelsen föredrogs. Medlemsutvecklingen har varit god. Förutom välbesökta månadsmöten i Församlingsgården, förlades våravslutningen till Storsävarträsk och höstupptakten till Vindel-Ånäset. Ett musikcafé på Forum med Ronnie Sahlén och Per-Åke Stockberg har anordnats samt vid två tillfällen kulturutflykter till Robertsfors. Sommarens resa gick till Bastuträsk, med bland annat besök på gamla järnvägsstationen. En ny aktivitet med lunchträffar, har blivit ett uppskattat inslag i Pärlans program.Ekonomiska redogörelsen föredrogs av kassör Karin Lundberg. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Till ordförande för 2017 valdes Kenth Ärletun.Inför årsmötet hade tre ledamöter avböjt omval. De ersattes av Astrid Flink, Maria Augusta Nilsson och Åke Gradin. Övriga ledamöter är Karin Lundberg, Irene Arvidsson, Roland Johansson, Kenneth Nilsson och Ulla Flumé. Årsmötet avslutades med avtackningar av Ruth Hörnberg, Märtha Andersson, Lis-Britt Höglund och Valmy Jakobsson. Ordförande framförde föreningens tack för deras förtjänsfulla insatser under många år. Presentkort och blomma överlämnades.

Efter paus med servering av kaffe och semla informerade Kenth om kommande aktiviteter och Karin berättade om svårigheterna kring nya medlemsregistret och hemsidan.

Roland Widmark återkom, nu i sällskap med Susanne Nilsson. De bjöd åhörarna på en rad melodier, bland andra All of me, When you’ar smiling, Min plats på jorden och avslutade med Ave Maria.

Ordförande tackade för musiken och de drygt 120 besökarna för en trivsam eftermiddag. Mötet avslutades med dragning i lotteriet.

Ulla Flumé

SPF Västerbotten
Publicerad 2017-02-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas