Landet runt | SPF Västerbotten

Årsmöte i Bjurholm

SPF Västerbotten
Publicerad 2023-02-22

SPF Seniorerna Bjurholm har hållit årsmöte som lockade nära 80 medlemmar. Ordförande Marita Frithiof hälsade välkommen. Sammankomsten inleddes med finstämd parentation över sex avlidna medlemmar. Därefter öppnades årsmötet. Till mötesordförande valdes Kjell Nilsson och till sekreterare Sture Eriksson

Styrelsens årsberättelse visar att verksamheten varit intensiv och varierande. Välbesökta månadsträffar med intressant och trevligt innehåll. Åtta olika ansvariga grupper som ordnat med fika + herrar som gräddat våfflor. Tacos och bowling, endags- och kulturresor, musikcafé, surströmming och julbord har ingått i årets program. Medlemsantalet har ökat och är nu uppe i 140. Ekonomin är god och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Marita Frithiof blev omvald som ordförande och styrelsen i övrigt består av Siv Örestig, Sture Eriksson, Aina Nygren, Ulla R Helmersson, Gunilla Persson, Sverker Holgersson, Hans-Olof Olofsson och Viola Sjöberg. Som ny i valberedningen valdes Lars Eriksson som sammankallandesamt Håkan Frithiof och omvaldes Lars-Gunnar Lundberg. Marita tackade mötets presidium för väl genomfört årsmöte. Föreningen bjöd på kaffe och semla innan husbandet; Rolf Eckeskog gitarr, Stig Hellmersson gitarr och sång, Hans-Olof Olofsson och Gunnar Nyberg på dragspel tog vid och bjöd på kända låtar.

Vid den efterföljande konstitueringen valdes Siv till vice ordförande, Sture kassör och Aina sekreterare. Fem lottringar såldes med hemliga inslagna vinster. Mötet avslutades med att Marita tackade alla som medverkat och alla medlemmar som deltagit i årsmötet.

Text Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2023-02-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas