Årsstämma i Lycksele
Landet runt | SPF Västerbotten
Distriktsordförande Ingemar Sandström, sekreterare Aina Nygren samt mötesordförande Roland Sjögren. Foto: Christer Fredriksson

Årsstämma i Lycksele

SPF Västerbotten
Publicerad 2019-04-24

SPF Seniorerna Västerbottensdistriktet höll nyligen årsstämma i Lycksele. Distriktsordförande Ingemar Sandström hälsade välkommen och kunde konstatera att alla 30 föreningar i länet var representerade. Av totalt 85 deltagare var 47 röstberättigade ombud.

Efter  ombudsregistrering och kaffe + smörgås bjöds på  kulturinslag från  musikskolan. Kommunalrådet Roland Sjögren berättade om värdorten Lycksele.  Till stämmoordförande utsågs Roland Sjögren, till sekreterare och pressreferent Aina Nygren.

Efter inledande punkter på dagordningen redogjorde Ingemar Sandström för styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska årsredovisning som godkändes av stämman. Revisor Åke Elvinsson drog revisorernas rapport och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket också blev stämmans beslut. En motion från SPF Pärlan Vindeln om mammografi även efter fyllda 74 år bifölls. Verksamhetsplan och budget antogs av stämman.

Stämman beslutade omval av distriktsordförande Ingemar Sandström. Styrelseledamoten Elisabeth Bjuhr hade avböjt omval, ersattes av Lars Sundström. Kent Larsen hade inkommit med avsägelse, ersattes via fyllnadsval av Håkan Carlström. Omval två år av Aina Nygren, Marianne Ögren, Anitha Juslin och Karin Glaas. Styrelsen består i övrigt av Christer Fredriksson, Karin Söderberg, Inger Gustavsson samt Tore Gabrielsson.

Övriga frågor uppkomna under stämman var Medlemsrekryteringstävling, kommande Pensionärsparlament och projektet Aldrig ensam. Stämman gjorde också ett stöduttalande till de som arbetar inom vård och omsorg.

Ingemar Sandström avtackade Kent och Elisabeth och tackade stämmans ordförande och sekreterare samt konsult Jan Johansson och kanslist Carolina Sandström, samtliga med varsin blombukett.

Därefter övertog Ingemar klubban. Han tackade för fortsatt förtroende att leda Västerbottensdistriktet 2019. Han tackade ombuden och förklarade årsstämman avslutad.

Aina Nygren

 

SPF Västerbotten
Publicerad 2019-04-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas