Årsstämma i Västerbotten med drygt 60 deltagare
Landet runt | SPF Västerbotten

Årsstämma i Västerbotten med drygt 60 deltagare

SPF Västerbotten
Publicerad 2022-05-04

SPF Seniorerna Västerbottensdistriktet har hållit årsstämma i Skellefteå med drygt 60 deltagare. Dagen inleddes med ombudsanmälan, fika och underhållning. Sara Keisu Lundh, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden välkomnade stämman till Skellefteå och berättade om kommunens investeringar, mål och utmaningar.

Därefter öppnade distriktsordförande Ingemar Sandström stämman. Till mötesordförande valdes Valter Stenmark och till sekreterare Aina Nygren. Stämman fann att kallelse hade utgått i behörig ordning. Ingemar Sandström redovisade distriktets verksamhetsberättelse för 2021 och distriktets kassör Jan Johansson föredrog den ekonomiska redovisningen vilka godkändes av stämman och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen lästes upp i vilken föreslås ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året vilket också blev stämmans beslut.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag omval av ordföranden Ingemar Sandström, Rundvik, för ett år, Valda till 2023 är Berne Sehlberg, Skellefteå, Aina Nygren, Bjurholm och Karin Glaas, Norsjö.  Då Karin Glaas inkommit med avsägelse utsåg stämman genom fyllnadsval Stig Stefansson, Lövånger till styrelseledamot för ett år enligt valberedningens förslag.

Valberedningen hade föreslagit omval två år av Inger Gustavsson, Tärnaby, Håkan Carlström, Lycksele, Bengt Jonsson, Åsele och Jan Johansson, Umeå, vilket också blev stämmans beslut. Vidare beslutade stämman omval av Roger Näslund, Obbola och Lennart Johansson, Umeå för ett år samt nyval av Kenth Ärletun, Överrödå, för ett år efter Hans-Erik Forsman, Tavelsjö, som avsagt sig omval.

Till revisorer beslutade stämman enligt valberedningens förslag omval av Eric Bergner, Bullmark och nyval av Sven Weinehall, Umeå efter Åke Elvinsson, Bygdeå, som avböjt omval. Till ersättare för revisor omvaldes Torbjörn Nilsson, Vännäs.

Ingemar Sandström avtackade avgående styrelseledamöter med att överlämna present. Han tackade mötesordföranden och sekreteraren med varsitt fång blommor, likaså stämmans värd Nils Engström, SPF Guldstaden Skellefteå som i sin tur tackade Ingemar för en väl genomförd stämma.

Text: Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2022-05-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas