Avtackning av Sverker Holgersson
Landet runt | SPF Västerbotten
Sverker Holgersson avtackas för sina år i styrelsen. Foto: Rolf Eckeskog

Avtackning av Sverker Holgersson

SPF Västerbotten
Publicerad 2016-02-22

SPF Seniorerna Bjurholm har hållit årsmöte där det bjöds på hembakade semlor till kaffet. En grupp damer och herrar från Bjurholm och Lill-Vännäs hade bakat och ordnade fikat. Sammankomsten inleddes med parentation och tyst minut över de fem medlemmar som avlidit under 2015. Därefter öppnade ordförande Doris Jonsson årsmötet. Som mötesordförande valdes Sture Eriksson och sekreterare Aina Nygren.
Framgår med all önskvärd tydlighet av föreningens årsberättelse att verksamheten varit livlig det gångna året. Med stöd av handlingsplan för 2016 – 2017 med verksamhetsidé, vision, strategi och mål och hur målen ska uppnås ska föreningen bli än mer attraktiv. Årsmötet godkände årsberättelsen, handlingsplanen, resultat- och balansräkning, budget och revisionsberättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet. Till ordförande omvaldes Doris Jonsson, kassör Sture Eriksson och sekreterare Aina Nygren. Övriga i styrelsen Rolf Eckeskog, Gunilla Persson, Irma Emilsson, Hans-Olof Olofsson, Ulla R Helmersson samt Siv Stensson fyllnadsval för Sverker Holgersson som avgår på egen begäran och avtackades.
Glädjande är att 16 nya medlemmar hittills i år kunde hälsas välkommen. Kommande aktivitet är pizzakväll dit även PRO är inbjudna.

Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2016-02-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas