Landet runt | SPF Dalarna

Besök vid kooperativ hyresrättsförening på Öland

SPF Dalarna
Publicerad 2018-11-22

I september åkte SPF Seniorerna Faluns trygghets­boen­de­grupp till Färje­sta­den på Öland och be­sökte ett 65+-boende i kooperativ hyresrätts­form, Wasa Sea­side. Det var ett mycket givande be­sök. En av dem i interimsstyrel­sen var vår förenings tidigare ordförande Her­bert Carlén. Vi fick lära oss hur man skapar ett fantastiskt boende för äldre och vad man ska tänka på be­träf­fande stadgar, blockhyresavtal, förvaltningsavtal och mycket mer.

I Färjestaden bygger man nu ett 65+-boende med 65 lägenheter fördelade på tre huskroppar i tre våningar. Ettorna är på 39 m², tvåorna cirka 50 m², tre­orna cirka 75 m² och fyrorna cirka 85 m².Ett råd vi fick från gruppen i Färjestaden var att propagera för att när man ska byta från ett stort boende till ett pensionärsboende måste man tänka på att gå ner väsentligt i boendeyta för att klara kommande höga boendekostnader.När det gäller kooperativa hyresrätter får du inte tänka att det innebär att du måste hjälpa till med olika göromål. Om vi i framtiden startar en kooperativ hyresrättsförening, har vi i gruppen tänkt att de tjänster som hyresvärden inte sköter får föreningen köpa in. Läs här om olika alternativ för boende. Där kan du läsa hur kooperativa hyresrättsföreningar kan fungera.Kort om kooperativa hyresrätter: Du blir medlem i en förening, betalar en depositionsavgift när du bokar lägenheten, sedan betalas en upplåtelse­insats vid tillträdet. Denna summa får du tillbaka när du flyttar. Du kan inte sälja lägenheten. Genom att man har en upplåtelseinsats kan månadshyran bli lägre än om det skulle vara en ren hyresrätt. Upplåtelseinsatsen är betydligt lägre än den insats du måste betala för en bostadsrätt. En fördel är också att föreningen själv styr över utvecklingen av föreningen.

Läget på hemmafronten: Vi har ännu inte fått någon klarhet i hur Lillskär och HMB Bygg slutligen har tänkt med bygget på Norra Järnvägsgatan. Det verkar som om byggbolagen i nuläget inte riktigt vet hur de ska agera med hänsyn till nedgången i efterfrå­gan på dyra, nybyggda lägenheter.

Det är i detta sammanhang vi i gruppen tror att de kooperativa hyresrät­terna kan komma in som ett attraktivt alternativ i framtiden.

Vi har fortfarande kontakter med några ytterligare exploatörer som är intresserade att bygga 65+-boende i Falun.

Vi kommer att ta kontakt med den nya politiska ledningen i Falun och höra hur den ser på framtida trygghetsboenden i kommunen.

Urban Björn
Sören Norgren
Gunnar Trued

SPF Dalarna
Publicerad 2018-11-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas