Besökte domkyrkan i Västerås
Landet runt | SPF Västmanland
Stiftspedagog Ingela Welén beskrivet ljuskronan. Foto Elvy Bürger

Besökte domkyrkan i Västerås

SPF Västmanland
Publicerad 2019-02-27

SPF Seniorerna Klubb 65 i Hallstahammar har besökt vår ståtliga domkyrka i Västerås.

Stiftspedagog Ingela Welén tog oss med på en resa fram genom kyrkans utveckling  från 1200-talet och renoveringar. Genom hennes sätt att åskådlig göra kyrkorummet blev det levande för oss.

Bland annat de vackra altarskåpen från Bryssel och Antwerpen, Epitafer minnestavlor över familjer, de olika gravarna och ljuskronorna kring högaltaret.

1619 anlände Johannes Rudbeckius som biskop till Västeråsstift alltså för 400 år sedan. Han och hans fru Malin Hising kom att bedriva förnyelse arbete för vård , omsorg och skola inom socknarna. Andra förnyelseområden var musik, matematik, språk och filosofi. Redan då blev Västerås en musik stad.

Nicolaus Rudbeckius äldste son till Johannes Rudbeckius och efterträdare  till  honom som biskop var den som lyckades att bekämpa trolldom i stiftet på 1670-talet genom att inspirera prästerna i Västmanland och Dalarna till kamp mot vanföreställningar. En lycka för många kvinnor som annars bränts på bål.

Innan vi lämnade domkyrkan besökte vi  Skattkammaren där det finns föremål som berättar om den kristna tron ur både ett historiskt och samtida perspektiv.

Konsistoriehuset invid domkyrkan inrymmer nu Café Malin, uppkallat efter Malin Hising, där avslutade vi vårt besök med kaffe och utsökta bullar och tårta. Det blir säkert fler besök i domkyrkan för fördjupning och eftertanke.

Elvy Bürger

SPF Västmanland
Publicerad 2019-02-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas