Boren Borensbergs årsmöte
Landet runt | SPF Östergötland
Mötesordf. Håkan Hallin, sekr Ingmar Rundqvist

Boren Borensbergs årsmöte

SPF Östergötland
Publicerad 2018-01-25

SPF Boren Borensbergs årsmöte för 2018 inleddes med ett pianostycke ur Chess, framfört av Margareta Enghed, och parentation av bortgångna medlemmar under år 2017, efter parentationen och en tyst minut, för att hedra de bortgångna, spelade Margareta pianostycket Nocturne. Mycket stämningsfull parentation.

Ordförande Gunilla hälsade över 100 personer välkomna till årsmötet, och förklarade mötet för öppnat och överlämnade ordförandeklubban till Håkan Hallin som var dagens mötesordförande, till sekreterare valdes Ingmar Rundqvist.

Efter redogörelser för verksamheten och budget, blev det omval på styrelsen med Gunilla Johansson som ordförande. Glädjande att budgeten för 2017 gav ett litet med dock överskott!

Inga motioner och inga övriga frågor framfördes, varvid ordförande Håkan Hallin avslutade mötet med att tacka för visat intresse och väl genomfört 2017 av styrelse och övriga funktionärer.

Efter avtackningar och blommor till avgående och till våra viktigaste personer, värdinnor och lotteriansvariga, blev det kaffe och en riktig lyxmacka plus kaka.

För dagens underhållning svarade Bengt och Ann-Britt Andersson. En trevlig och lättsam form av musik och musikgissning.

Mötet avslutades med sedvanlig lottdragning.

Text och foto:Göran Svensson

 

 

SPF Östergötland
Publicerad 2018-01-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas