Boren Borensbergs har haft årsmöte
Landet runt | SPF Östergötland
Våra viktigaste medarbetare är värdinnorna som gör ett jättejobb.

Boren Borensbergs har haft årsmöte

SPF Östergötland
Publicerad 2017-01-18

SPF Boren Borensberg har haft årsmöte för 2017 i Hällagården.
Mötet inleddes med ”Preludium 1 av J.S Bach” framfört på piano av Margareta Enghed. Parentation för bortgångna medlemmar under 2016 lästes av Ulla Säfström och ljus tändes av Ulla-Britt Andersson för var och en. Efter en tyst minut avslutades parentationen med ett pianostycke, Kinderzenen Opus 15, framfört av Margareta.

Ordförande Gunilla Johansson hälsade 81 medlemmar välkomna till årsmötes-förhandlingarna. Som ordförande till årsmötet valdes Håkan Hallin och sekreterare Annica Lindèn.
Sekreteraren redovisade det gångna årets verksamhetsberättelse, med ett mycket omfattande och varierat utbud, det har skapat ett högt deltagarantal till de olika aktiviteterna. Ett stort tack till alla funktionärer framfördes av styrelsen.
Kassören redovisade att föreningen går bra, och gav ett litet överskott för året.
Ordförande Gunilla omvaldes till sin post för ytterligare ett år. Annica Lindèn lämnar sin post som sekreterare efter 7 år och blir sammankallande till valberedningen istället. Sten Samuelsson lämnade sin post i styrelsen till Ingemar Rundquist som vice sekreterare.  Sten ingår istället i valberedningen.
Till ny suppleant till styrelsen valdes Monica Tholander. Efter blommor och avtackningar avslutade ordf. mötet.

Korta informationer om sommarens resor från resekom, liksom kort information om nya hemsidan och medlemsregistret.
Mötet avslutades med kaffe och semla och som vanligt dragning på lotterierna.
Ordförande Gunilla tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år och önskade alla ett gott nytt SPF-år!

Text Göran Svensson

SPF Östergötland
Publicerad 2017-01-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas