Claes Turesson från Pensionsmyndigheten Luleå informerade
Landet runt | SPF Västerbotten
Claes Turesson Pensionsmyndigheten informerar

Claes Turesson från Pensionsmyndigheten Luleå informerade

SPF Västerbotten
Publicerad 2017-01-23

Kyrkstugan i Bjurholm fylldes till brädden av 90 SPFare.  SPF Seniorerna hade inbjudit Claes Turesson från Pensionsmyndigheten Luleå. Han informerade och visade bilder om bostadstillägg som ingår i grundskyddet för pensionärer liksom allmänna pensionen och premiepensionen. Sedan 2010 handläggs pensioner av pensionsmyndigheten på åtta olika ställen i landet. I Luleå handläggs ålderspension, bostadstillägg och efterlevandepension. Myndigheten arbetar helt objektivt och har fått mer resurser för att bli mer synliga i samhället.

Bostadstillägg är skattefritt och uppgår till max 5 090 kr för ensamstående, för makar 2 545 kr. I snitt utbetalas 2 400 kr i månaden till de 290 000 pensionärer som sökt och beviljats bostadstillägg. Kravet är att sökanden har hel ålderspension och gäller alla bostadsformer, allt från villa till husvagn. Tre kriterier; boendekostnad, inkomst och tillgångar avgör bostadstilläggets storlek. Klart är att fler pensionärer bör söka bostadstillägg. Man ringer pensionsmyndigheten så får man hjälp eller man gör ansökan via deras hemsida. Claes informerade också om allmänna pensionen och belyste vikten av att arbeta högre upp i ålder då livsinkomstprincipen gäller.

Under fikat som några damer och en herre från Bjurholm ordnat såldes lotter. Därefter intog Karl-Erik Johansson och Bert-Ivan Svensson scenen och presenterade Haiders högfrekvensapparat. Den har 15 olika rör med vilka man behandlade lika många åkommor.  Karl-Erik berättade om en auktion juli 1951 då nämnda apparat såldes på auktion och hur den 1997 kom i berättarens ägo och invigdes med ”en skaplig smäll”. En reporter från en länstidning var vid dagens visning modig nog att utsätta sig för behandling.

Aina Nygren

 

 

SPF Västerbotten
Publicerad 2017-01-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas