Det blev rösträkning på årsmötet!
Landet runt | SPF Dalarna

Det blev rösträkning på årsmötet!

SPF Dalarna
Publicerad 2021-02-22

Så var 2021 års årsmöte inom SPF Seniorerna Falun över – efter nästan 14 dagar. Totalt deltog 133 medlemmar i mötet, antingen digitalt eller via brev. Och en stor majoritet röstade ja till styrelsens förslag.

Coronapandemin tvingade styrelsen att detta år fatta beslut om ett digitalt årsmöte, ett möte ”per capsulam” – det vill säga ett möte där beslut fattas utan att medlemmarna träffas. Den femte februari gick länken till årsmöteshandlingarna ut i ett gruppmejl och samtidigt skickades brev med handlingarna ut till de medlemmar, som inte har gruppmejl. Och uppgiften för medlemmarna var att rösta ja eller nej till styrelsens förslag till beslut.

Den 17 februari var sista dag för svaren att komma in, den 18:e avslutades mötet formellt i och med att protokollet justerades.

Sammanräkningen av svaren visade att totalt 133 medlemmar röstat, 111 röster kom den digitala vägen och 22 via brev. En stor majoritet röstade ja till styrelsens förslag, bara två röstade nej.

– Vi tycker det är ett bra resultat, säger vår omvalda ordförande Anders Sätterberg, 133 deltagare jämfört med 160 på årsmötet i fjol, då vi hade kören med, och 130 året dessförinnan. Så jämfört med fysiska möten var deltagarna inte färre än vanligt.
– Det var skönt att kunna genomföra mötet på det här sättet, säger Anders Sätterberg. Formen passade eftersom de frågor vi skulle fatta beslut om är de traditionella, det hade varit skillnad om vi tagit upp stora frågor, frågor som det funnits anledning att diskutera.

Drygt 2 000 medlemmar fick årsmöteshandlingarna via gruppmejl, och 436 fick dem med posten.

Klicka här för att se alla funktionärer i föreningen.

Klicka här för alla årsmöteshandlingarna.

Bilden: Ordförande Anders Sätterberg, vice ordförande Bertil Eek, kassör Kerstin Assmundson, sekreterare Karin Malmgren, Birgitta Wallman, Gunilla Barkar och Herbert Carlén.

Inger Söderlund

SPF Dalarna
Publicerad 2021-02-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas