Landet runt | SPF Dalarna

Din digitala vårdcentral

SPF Dalarna
Publicerad 2018-10-22

”Kom och lär dig mer om Landstingets tjänster på 1177.se!” Vi var några från SPF Seniorerna Falun där för att lyssna och lära.

Mats Lindgren och Johan Grindén, samordnare för Landstingets onlinetjänster, hade inbjudit till detta informationsmöte. För oss seniorer är det bra att känna till och kunna använda de nya kontaktmöjligheterna till sjukvården. De kompletterar de kontaktvägar till sjukvården som redan finns och som kommer att finnas kvar.

De nya möjligheterna är smidiga och enkla – när man väl lärt sig hur man gör.

Från sin dator går man in på 1177.se och Vårdguiden Landstinget Dalarna, klicka här. Vägledning till inloggning finns på instruktionsvideon, använd e-legitimation eller Mobilt Bank ID.

Välj på Vårdcentralens informationssida: vårdcentral eller mottagning, journaltjänster, läkemedelstjänster m.m.

Du kan t.ex. skriva meddelande, få recept förnyade, önska kontakt, beställa eller ändra tid, beställa formulär för egen vårdbegäran m.m., läsa eller kopiera anteckningar ur den egna journalen.

En tidbok gemensam för den sökande och vårdgivaren finns i begränsad utsträckning.

”Min vård”, din digitala vårdcentral. www.ltdalarna.se/minvard.

Vårt landsting har i begränsad omfattning startat en helt digital vårdcentral bemannad med läkare från den vanliga primärvården och samarbetande med den. Mats Lindgren berättade närmare om detta.

Man söker digitalt och bokar tid. Möte, undersökning, bedömning och åtgärd görs digitalt, men möjlighet finns för vidare kontakt med den vanliga vården.

Den här vårdformen kan vara snabbt tillgänglig för många och passa för lätta ärenden.

Två nackdelar finns.

Direkt möte med läkare och möjlighet till kroppsundersökning saknas.

Många sökande, särskilt äldre är inte tillräckligt datorkunniga för att kunna eller vilja använda den digitala möjligheten.

Vi från SPF Seniorerna Falun var eniga om att det är viktigt att i föreningen sprida kunskapen om de digitala vårdmöjligheterna. Informationsmöte? Studiegrupper?

Gustaf Lagerby

SPF Dalarna
Publicerad 2018-10-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas