Duon Maritaz spelade på Bjurholms trevliga träff
Landet runt | SPF Västerbotten
Duon Maritaz, bestående av Marita och Sven-Olof Kondén, spelade och sjöng på träffen.

Duon Maritaz spelade på Bjurholms trevliga träff

SPF Västerbotten
Publicerad 2018-12-18

Drygt 80 SPF Seniorer infann sig i kyrkstugan i Bjurholm häromdagen. Träffen inleddes med att Bjurholms egen duo Maritaz, bestående av Marita och Sven-Olof Kondén, spelade och sjöng egna och andras låtar. Ur repertoaren kan nämnas en SPF-visa med text skriven av Marita. Där fanns hela styrelsen och flera övriga medlemmar träffsäkert beskrivna. Därefter framfördes, också med egen text, låtar om en traktor Bolinder Munktell med öppna spjäll samt Bjurholm Volvos Mecka och Teddytraktorn. Marita beskrev också utklädd till flygare en spektakulär flygtur.

Under fikat som bestod i hembakt saffransbulle och smörgås ordnat av några damer och herrar från Näsmark, Västerås och Provåker såldes lotter med fina och användbara skänkta alster som vinster. Därefter hälsades välkommen till kommunens arbetsterapeut och anhörigkonsulent. Arbetsterapeuten Sandra redogjorde för vad kommunen kan förskriva i form av hjälpmedel.  Man kartlägger aktiviteter och kommer överens med personen ifråga vad som fungerar bäst. Skriver också intyg för bostadsanpassning.  anhörigkonsulent tillika kontaktperson för syn, hörsel och psykiska åkommor.

Anhörigkonsulenten Annika Westman har också ansvar för syn och hörsel samt är psykisk kontaktperson enligt Socialtjänstlagen. Annika  visade ett axplock av hjälpmedel som kan erbjudas. Hon tar också emot trasiga hjälpmedel som hon skickar vidare. Vad gäller vård av äldre utförs ¾ av ”anhörig”, som dock inte behöver vara släkting, som kan söka anhörigstöd. Det gäller förutom vård vid sjukdom också missbruk och psykisk ohälsa.

Ordförande Barbro Strandberg avslutade med att tacka alla som bidragit till en informativ och trevlig träff.

Aina Nygren
SPF Seniorerna Bjurholm

SPF Västerbotten
Publicerad 2018-12-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas