Falu Dragspelsgille på novembermöte
Landet runt | SPF Dalarna

Falu Dragspelsgille på novembermöte

SPF Dalarna
Publicerad 2019-11-18

Nybrokyrkan fylldes den 13 november av över 100 medlemmar i SPF Seniorerna Falun, som bjöds på ett fylligt program med Falu Dragspelsgille under ledning av Karl-Ivar Jonsson. Gillet startade sin verksamhet 1973 och idag kom 13 glada musikanter, de flesta med dragspel, men också med fioler och gitarrer för att underhålla oss. Speakern Matts Nordström guidade oss genom ett varierat program, som bl.a. innehöll spelmanslåtar, vals och tango liksom sång. I potpurrier återfann vi gamla ”pärlor” och publiken fick också möjlighet att sjunga med i allsång som i Calle Schewens vals. Det rådde ingen tvekan om att såväl musiker som publik gladdes åt att dela denna musikstund.

Efter musikunderhållningen informerade Eva Grönlund om Patientrådens verksamhet. Alla vårdcentraler i kommunen har ett patientråd, som SPF ingår i, och som träffas två gånger per termin. Rådet är en länk mellan befolkningen och vårdcentralen och vid dessa träffar informerar vårdcentralen om sin verksamhet och vi kan genom våra representanter föra fram synpunkter och ställa frågor. I SPF Seniorerna Faluns MedlemsNytt finns en lista på vilka som ingår i de olika patientråden och Eva Grönlund tillsammans med sina kollegor uppmanade oss att ta kontakt och föra fram våra åsikter. En aktuell fråga är t.ex. att verka för att fler äldresjuksköterskor anställs. Idag har bara två vårdcentraler sådana tjänster.

Avslutningsvis informerade Gunilla Barkar om projektet Aldrig ensam, som har som mål att minska ofrivillig ensamhet. Distriktsstyrelsen är engagerad i detta liksom Vuxenskolan. Inbjudan kommer att skickas ut till ett informationsmöte i december och förhoppningen är att få igång en ny typ av väntjänst i våra nya lokaler.

Text och foto Barbro Carnehag

SPF Dalarna
Publicerad 2019-11-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas