Falun utvecklas och växer!
Landet runt | SPF Dalarna

Falun utvecklas och växer!

SPF Dalarna
Publicerad 2018-10-10

När Trafikverket har informationsmöten med anledning av planerade väginvesteringar är det oftast en majoritet i publiken som är seniorer – trots att alla vet att det nog kommer att ta 10-20 år innan vägen finns till ”på riktigt”. Det borde ju vara ungdomarna som kommer och lyssnar och har synpunkter, det är ju de som kommer att ha glädje av vägen. Men de brukar vara fullt upptagna med att hämta och lämna barn på olika ställen, laga mat och andra vardagens trivialiteter.

Men det är antagligen så att trots vår ålder är vi seniorer intresserade av framtiden. Därför var det inte konstigt att KGK-1 inom SPF Seniorerna Falun med glädje samlades i Egnellska huset för att lyssna på Per Grundström från Falu kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, enheten för hållbarhet och planering. (Klicka här om du vill veta vad KGK är!).

Förvbaltningen består av 120 personer fördelade på ett antal olika enheter, Mät och karta, Hållbarhet och planering, Exploatering, Näringsliv, Myndighet bygg och miljö, Trafik och Ledningsstöd. Vi fick bland annat lära oss att Exploatering sysslar med just det, dvs bygga nya gator medan Trafik sysslar med drift av befintliga gator inklusive vinterväghållning.

Sedan byggkrisen i slutet av förra århundradet har det sedan ungefär år 2000 varit en bygghögkonjunktur i Falun. De låga räntorna har inneburit att det nu även går att bygga bostadsrättslägenheter i centrala staden vilket exeplifierades med det pågående bygget ovanpå restaurang Basta i hörnet av Falugatan och Östra Hamngatan. För tio år sedan var det meningen att det skulle byggas men bygget avbröts eftersom man bedömde att det inte skulle gå att sälja så dyra lägenheter. Nu går det, i princip alla lägenheter (med undantag för två) är redan sålda.

I samma kvarter som vi satt bygger fastighetsbolaget Lillskär bostadsrätter och i kvarteret ”ovanför” bygger Kopparstaden hyreslägenheter. Längre ”uppströms” (för att tala med ”å-språk”) vid fd Stora Ensos laboratorieområde, som numera är döpt till Born, planeras bostäder att byggas. Frågan är hur många, fastighetsägaren vill bygga 1000 st medan länsstyrelsen med hänvisning till miljön (Världsarv) tycker att 150 är lagom. Det blir sannolikt något mitt emellan, i varje fall lär 150 inte vara ekonomiskt möjligt för att bära kostnaderna.

Att ”riksvägsdiket” ska omvandlas dels till bostadslägenheter och dels till park verkar vara klart. Sedan har det återigen blivit aktuellt att titta på möjlig bebyggelse längs Tiskens stränder, tjänstemännen har fått ett förnyat uppdrag av politiken. Och vid Sågudden i Korsnäs finns sedan länge planer på att ersätta industriområdena med bostäder. Kommunen har länge pratat med fastighetsägarna och nu verkar de vara intresserade av att flytta på sig. Men då måste marknivån höjas med en och en halv meter för att färsäkra sig mot kommande högvattennivåer.

Vi var försynta nog att inte ta upp den ombyggda genomfarten vid Södra Centrum men Per kunde berätta att det fortfarande finns ett reservat i översiktsplanen för en förbifart, tvärs över Tisken.

Ekosystemtjänster är ett nytt begrepp, som man måste lära sig. Det hänger ihop med ett synsätt att ”Naturen finns till för oss människor”, inte för sin egen skull.

Kvarteret Rödbro, mellan knutpunkten och Johanssonska huset är aktuellt just nu. Där vill man bygga bostäder och kontor. Eftersom det fraktas farligt gods på järnvägen får man inte ha bostäder åt det hållet och eftersom det bullrar från järnväg och väg ska kvarteret var slutet så att det blir en tyst innergård.

Naturligtvis kom frågan upp om sneiorbostäder, typ 55+ och trygghetsbostäder. Per kunde berätta att Bovieran, som redan har byggt ett hus med inglasad gård i Falun, är intresserad av att bygga något liknande i det nya området Surbrunnshagen invid fd regementsområdet.

Vi var alla överens om att det var en förnämlig redogörelse och tackade Per speciellt för att han hade anpassat framförandet till klientelet genom att tala högt och tydligt, man hör ju lite sämre med åren.

Bo Bävertoft

 

SPF Dalarna
Publicerad 2018-10-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas