Framtidsfullmakt med sopplunch
Landet runt | SPF Västernorrland
Juristerna på bilden är tv Maria Sundberg och th Elin Börjesgård. Foto: Maj-Britt Ericson.

Framtidsfullmakt med sopplunch

SPF Västernorrland
Publicerad 2018-04-18

Framtidsfullmakt med sopplunch på Villa Marieberg tisdag den 17 april 2018-04-17.

Efter att ha avnjutit en god kräftsoppa med bröd och sallad hälsade Yngve Lundahl välkommen till dagens information.

Familjejuristerna Elin Börjesgård och Maria Sundberg inledde sitt föredrag med att berätta om fyra olika typfamiljer med var sina familjesituationer. Några var gifta med gemensamma barn och där den ena var ägare till fastigheten och hade skrivit ett testamente för många år sedan, något par var gifta och hade barn ifrån tidigare äktenskap och ett av paren var sambos med barn. Utifrån typfallen berättade juristerna om vad de olika paren borde tänka på för att underlätta vid tex skilsmässa eller dödsfall. En intressant genomgång som gav upphov till många frågor.

Därefter kom juristerna in på dagens huvudämne, Framtidsfullmakt. En ny möjlighet och lag som trädde i kraft 1 juli 2017 och som tidigare funnits i flera länder ibland annat i de nordiska länderna. En Framtidsfullmakt är en fullmakt som blir gällande vid en framtida tidpunkt när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina angelägenheter pga sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållanden ex demens.

En Framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och är ett personligt alternativ till God man och förvaltare.

Det är inget krav att anlita jurist för att upprätta en Framtidsfullmakt. Det kan man göra själv om man är myndig och beslutsförmögen. Rådet är ändå att anlita en jurist för att undvika framtida problem. Det kan vara klokt att formulera fullmakten med första, andra och kanske tredjehandsalternativ eftersom fullmakten skall gälla över längre tid och förhållanden kan förändras.

Många frågor fanns som Elin och Maria fick besvara. Familjejuridiken berör ju var och en i livets olika skeden. En givande Frejaaktivitet!

På grund av det stora intresset, med en lång reservlista, kommer vi att inbjuda till ännu en träff om Framtidsfullmakt den 7 maj!

Maj-Britt Ericson,
SPF Freja, Sundsvall

 

 

SPF Västernorrland
Publicerad 2018-04-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas