Generalsekreteraren besökte Dalarna
Landet runt | SPF Dalarna

Generalsekreteraren besökte Dalarna

SPF Dalarna
Publicerad 2022-06-14

SPF Seniorerna Daladistriktet hade bjudit in både förbundsordföranden Eva Eriksson och generalsekreteraren Peter Sikström, för att berätta om läget i SPF Seniorerna och vilka frågor som kommer att drivas inför höstens val. Tyvärr så var Eva tvungen att lämna återbud, men Peter kom. Distriktet hade även bjudit samtliga 20 föreningar i Dalarna, vilket slutade med att cirka 70 SPF-are samlades vid Gruvan i Falun den 30 maj för att lyssna på Peter Sikström.

Peter berättade att han har varit generalsekreterare sedan 2015 och från den tiden så har förbundet strävat efter att verkligen vara politiskt obunden. Det är inte det lättaste att vara politiskt obunden, när man som de gör på förbundsnivå rör sig väldigt mycket i politiken. I början var inte SPF omnämnt som seniorernas röst, men det har svängt väldigt mycket de senaste åren. I en Maktbarometer kan man mäta hur mycket makt någon har. Det kan vara politiska partier, företag, tidningar, organisationer och även enskilda. SPF Seniorerna ligger numera högt upp både i förtroendelistan och maktbarometern. Under pandemin har SPF varit en tydlig röst i samhället och Eva Eriksson har varit mycket efterfrågad av media.

Trots att vi är politiskt obundna, hamnar vi ofta i diskussioner om politik. Peter hamnade tidigt i sitt föredrag i politiska frågor och då särskilt om pensioner. Han var tydlig med att SPF är självklart för högre pensioner, men det ska vara något som sker inom pensionssystemet. Det skall också vara statsfinansiellt stabilt och hålla över åren. För att ha ett robust pensionssystem, finns Regeringens pensionsgrupp, som består av 2 S, 2 M, 1 C, 1 KD och 1 L. (MP var också medlem när de satt i regeringen. Osäkert om de fortfarande är det) Det är en ”Hemlig klubb” utan protokoll och där beslut fattas i konsensus. Är inte alla överens, ja då blir det inget beslut.

Peter betonade att vi inom SPF självklart är för högre pensioner, men man måste kunna hålla två tankar i luften samtidigt. Till exempel det förslag som S & V har lagt med 1 000 kr mer i pension enligt V och upp till 1 000 kr mer enligt S, det ligger som ett tillägg utanför pensionssystemet. När kommunerna sedan räknar om sina avgifter, blir det då en förskjutning i tabellen och en högre avgift. Resultatet för flera skulle inte bli 1 000 kr, utan 30 – 50 kr. Det höjda bidraget kan sedan skapa problem inom pensionssystemet och det är det som Peter menar med två tankar i huvudet samtidigt. I ett robust pensionssystem bör det finnas ett respektavstånd mellan de som arbetat ett helt liv och de som inte gjort det.

Peter berättade sedan att bokstaven e är på väg att bli dominerande. Han menade då e-handel, e-hälsa med mera. Även pratade även om ny teknik och nämnde då kamera i hemmet inom hemtjänsten för att främst nattetid kunna ha övervakning i hemmet. Här blev det återigen två tankar i huvudet samtidigt. 1. Är det här något Big Brother Senior. 2. Eller kan det vara så att någon med underliggande sjukdomar tycker det är skönt att de kollar med hjälp av kamera, istället för att någon kommer in i rummet, slår i dörrar och man blir väckt flera gånger.

Inför valet belyste Peter ett par frågor som drivs av SPF Seniorerna på förbundsnivå och vilja att vara seniorernas röst i samhället.

1, Höjda pensioner

2, Minska springet inom hemtjänsten, avseende antalet olika personer som besöker samma person inom hemtjänsten. Även att det skapas tid för samtal

Samtidigt är det svårt att få in äldrefrågor i valrörelsen. Det krockar med pandemin, kriget i Ukraina, NATO och annat, både stort och smått. Samtidigt poängterade Peter att cirka 20% av väljarna är pensionärer. Vi har också ett högt valdeltagande, för där stiger vår andel till cirka 27-28 %. Däremot syns inte detta i antalet invalda på de olika nivåerna. På kommunal nivå är det 22,6 % som är pensionärer, men i riksdagen endast 1,7 %. Där finns Barbro Westerholm (L) som en ”Grand old lady” med sina 89 år. Peter citerade henne vid några tillfällen. Barbro har bl a sagt så här. ”Om en 50-årig man glömmer något, så blir han förlåten för han har så mycket att tänka på! Om en 89-årig dam glömmer, är hon inte lite dement?”

Peter avslutade sitt anförande med en kort frågestund. Flera av frågorna handlade om pensioner givetvis. En annan viktig fråga var möjligheterna att flytta när man blir äldre. Att kunna flytta ut ur sitt för stora hus där man alltid bott, till något mindre men fortfarande på orten.

Avslutningsvis avtackades Peter av vår distriktsordförande Anne Unge med en liten gåva. Han fick även ta med sig en gåva till förbundsordförande Eva Eriksson, som i dagarna fyllde 75 år.

Bilden: Daladistriktets ordförande Anne Unge och Peter Sikström.

Herbert Carlén

SPF Dalarna
Publicerad 2022-06-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas