God och Nära vård för de mest sköra äldre
Landet runt | SPF Kalmar

God och Nära vård för de mest sköra äldre

SPF Kalmar
Publicerad 2019-05-29

Referat från en work-shop i Borgholm 23 maj 2019

Som representant för SPF Seniorerna i Kalmar Regions pensionärsråd var jag inbjuden att delta i denna work-shop. Vår distriktsordförande Sven-Erik Karlsson deltog också från SPF Seniorerna.

Det var en fantastisk vårdag! Vägen kantades av blommande syrenbuskar och gullregn. På Strand Hotell i Borgholm mötte vi ca 200 deltagare, de flesta från Öland. Där fanns representanter för hemtjänst, hemsjukvård, hälsocentraler och socialtjänst från de båda Ölands-kommunerna. Dessutom medverkade Geriatriska kliniken i Kalmar och Linnéuniversitetet. Man har en projektgrupp som ska arbeta med att förbättra trygghet och omhändertagandet av de mest sköra äldre och utvärdera detta!

Under förmiddagen fick vi höra synpunkter från olika professioner och verksamheter.

Maj Rom som är projektchef vid SKL höll ett intressant anförande. Hon framhöll att ca 75% av all vård i hemmet utförs av anhöriga. Det är viktigt att se de anhörigas roll i vården och att söka möta även deras behov!

Många akuta sjukdomar har minskat avsevärt under de sista 20 åren, t.ex. akut hjärtinfarkt, som numera är ganska ovanlig och som oftast kan åtgärdas. Detta gäller även stroke. Orsaken till förbättringen är komplex men den minskade rökningen och bättre blodtrycksbehandling framhölls. Vi lever längre och har fått nya chanser till bra liv genom möjligheten till byte av slitna leder, starroperationer etc.

Den demografiska utvecklingen framåt beskrevs, vi kommer i Sverige att få många fler personer över 80 år, och antalet särskilda boenden kommer att behöva ökas med omkring 30%!

Anna Nergårds utredning om den Goda Nära vården, som utfördes för regeringens räkning landade i att primärvården måste ta på sig en större roll i vården av de sjuka äldre! Detta har Hälsocentralen i Borgholm med Åke Åkesson i spetsen tagit fasta på. Han har lyckats locka till sig flera läkarkollegor, så att man nu har full bemanning! Med denna bemanning kan man erbjuda fast läkarkontakt, möjlighet till hembesök och nu har man även lanserat Hemsjukhuset. Detta innebär att man kan ge även ganska avancerad sjukvård i hemmet. Läkaren har möjlighet att samarbeta med ett Geriatriskt Rådgivningsteam, som finns tillgängligt vid sjukhuset i Kalmar, och där många olika professioner ingår. Om det skulle behövas kan förstås den sjuke läggas in på sjukhuset, men man försöker korta ner sjukhusvistelsen så långt det är möjligt. Om man flyttar en sjuk, äldre person är det stor risk för konfusion, dvs oklarhet och oro.

Under eftermiddagen hade vi arbete i grupp kring ett konkret patient-fall och det blev livliga diskussioner.

Dagen landade i att vården måste bli bättre på att samverka över gränserna, att kommuner och landsting måste tillsammans använda sina gemensamma resurser på ett optimalt sätt, att man måste fokusera på den äldre personens behov av trygghet och gemenskap, och att inte glömma bort maken eller makan.

Dagen var inspirerande och givande. Borgholm lyftes fram som ett föredöme, ett exempel på hur framgångsrikt det kan bli med tillräckliga resurser!

Bockara 27 maj 2019

Runa Liedén Karlsson

Sekreterare i distriktsstyrelsen Kalmardistriktet

 

SPF Kalmar
Publicerad 2019-05-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas