”Hur får man hjälp och stöd om man blir utsatt för brott”
Landet runt | SPF Östergötland

”Hur får man hjälp och stöd om man blir utsatt för brott”

SPF Östergötland
Publicerad 2018-02-14

SPF Boren Borensberg har haft månadsmöte för februari i Hällagården.

Ordförande Gunilla kunde hälsa dagens föreläsare och ett sextiotal deltagare, varav en ny medlem, välkomna.

Resekommittén informerade om studiebesök, se hemsidan.

Dagens tema; ”Hur får man hjälp och stöd om man blir utsatt för brott” Barbro Leijonmarck Lindberg, Samordnare för Brottsofferjouren Västra Östergötland med säte i Motala, berättade.

Ett tankeväckande föredrag om vilka problem som uppstår även relativt enkla brott, där kommer Brottsofferjouren in med hjälp och stöd, om den som drabbats så vill. Problemet enligt Barbro Leijonmarck Lindberg är att få kontakt med de drabbade, den nya polisorganisationen bidrar inte med mycken hjälp. Då detta är ett stort problem föreslogs en studiecirkel inom SPF Boren med material från Brottsofferjouren.

Efter en frågestund var det dags för kaffe och semla, innan det sedvanliga lotteriet avslutade dagen och ordföranden tackade för deltagandet och påminde om nästa månadsmöte.

 Text och foto Göran Svensson

SPF Östergötland
Publicerad 2018-02-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas