Hur fungerar informationen?
Landet runt | SPF Dalarna

Hur fungerar informationen?

SPF Dalarna
Publicerad 2016-10-25

Den 22 oktober hade Kafé Björken besök av Maria Bjerneby Häll från SPF Seniorerna Faluns Informationskommitté, som berättade om hur kommittén arbetar med informationen till föreningens medlemmar. Maria ville veta hur medlemmarna tycker att informationen fungerar och efterlyste förslag på hur den skulle kunna förbättras. Framför allt diskuterades hur föreningen ska nå ut med information till de medlemmar som saknar dator.

Grundprincipen är att all medlemsinformation ska finnas i det tryckta medlemsbladet, som kommer ut fyra gånger om året. Men ibland händer det att föreningen behöver nå ut med brådskande meddelanden, till exempel om nya eller ändrade programpunkter eller om lediga platser på resor. Det sker genom e-post och meddelande på webbplatsen.

Hur ska medlemmar utan dator få sådan information?

Föreningen kan kanske skicka SMS till mobiltelefoner, föreslog en åhörare. Det ska vi undersöka, lovade Maria.

Man behöver inte ha dator för att ta emot e-post. Det räcker med en surfplatta (”padda”) eller en smarttelefon.
– Finns det kurser för sådana ”konstigheter”, frågade en annan.
Ja, det brukar finnas i föreningens kursutbud.

Maria hade med sig utskrifter av olika reportage som publicerats på föreningens webbplats. Hon demonstrerade också hur man med hjälp av en surfplatta kan läsa det som finns på webbplatsen.

Inledningsvis kunde Väntjänstens Gun Eriksson ge ett glädjande besked, nämligen att Kafé Björkens verksamhet fortsätter nästa år i samma lokaler. Vårsäsongen startar den 14 januari.

Med sig hem fick medlemmarna ett litet blad med träningstips samt var sin reflexbricka att använda i höstmörket.

Klicka här för fler bilder.

Margareta Nissby

SPF Dalarna
Publicerad 2016-10-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas