Husbandet underhöll på SPF Seniorerna Bjurholms årsmöte
Landet runt | SPF Västerbotten
Husbandet bestående av Hans-Olof Olofsson, Gunnar Nyberg, Stig Hellnersson och Rolf Eckeskog underhöll vid årsmötet. Foto: Aina Nygren

Husbandet underhöll på SPF Seniorerna Bjurholms årsmöte

SPF Västerbotten
Publicerad 2020-02-17

SPF Seniorerna Bjurholm hade kallat sina medlemmar till årsmöte. 75 medlemmar slöt upp, denna gång i Pingskyrkans lokaler. Sammankomsten inleddes med parentation över tre avlidna medlemmar med ljuständning och tyst minut.  Aina Nygren läste dikten ”Odalmannen och lille harpalten” och husbandet spelade ”Jag har hört om en stad”.

Ordförande Monika Andersson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande utsågs Lars Lindqvist och till sekreterare Aina Nygren. Det konstaterades att mötet utlysts i behörig ordning och dagordningen fastställdes. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning godkändes och revisionsberättelsen förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket också årsmötet beviljade. Redovisades Budget 2020 och Handlingsplan 2020 – 2021 som godkändes av årsmötet som också beslutade om oförändrad medlemsavgift 250 kr för 2021.

De i styrelsen som stod i tur att avgå omvaldes och styrelsen består efter konstituering av ordförande Monika Andersson, vice ordförande Håkan Eleblad, kassör Sture Eriksson och sekreterare Aina Nygren. Övriga styrelseledamöter Hans-Olof Olofsson, Gunilla Persson, Ulla R Helmersson, Viola Sjöberg och Siv Stensson. Även på övriga poster blev det omval. Monika tackade mötesordförande för ett väl genomfört årsmöte med ett fång tulpaner.

Föreningen bjöd deltagarna på kaffe och semla. Lotter såldes med fina vinster. Husbandet underhöll med repertoar bestående av såväl profana som religiösa melodier. Ordförande avslutade med att tacka alla medverkande och påminna om kommande månadsträff samt pizzabuffé.

Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2020-02-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas