I utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle utgör Det Gröna Lund en central del
Landet runt | SPF Skåne

I utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle utgör Det Gröna Lund en central del

SPF Skåne
Publicerad 2021-04-20

SPF Lund Öster har normalt sina månadsmöten med intressanta föredrag på Träffpunkt Linero i Lund. Under pandemin har denna lokal inte varit tillgänglig. Föreningen har därför bett några av föredragshållarna att få spela in föredragen på video och visa dem via föreningens hemsida. Tre sådana föredrag har spelats in och lagts på hemsidan. Detta har varit mycket lyckat och lett till att fler har kunna se och lyssna till föredragen än om de genomförts live i lokalen.

Det senast inspelade föredraget hölls av stadsträdgårdsmästaren i Lund, Karl-Oscar Seth, och hade rubriken Det Gröna Lund.

Han redogjorde för den omfattande ändring och utbyggnad som sker i Lund när det gäller parker och odlingsområden. Bl a växer staden med en helt ny stadsdel intill forskningsanläggningarna MaxIV och ESS. Där anläggs stora parker. Men även i befintliga parker sker stora ändringar.

Klicka här så öppnas den sida på föreningens hemsida där man kan spela upp föredraget.

 

SPF Skåne
Publicerad 2021-04-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas