Landet runt | SPF Västerbotten

Information om demens för SPF Seniorer i Bjurholm

SPF Västerbotten
Publicerad 2019-05-27

Ordförande Monika Andersson kunde hälsa 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började som 19-åring sommarjobba på Umedalen och fick tjänst där. Efter nedläggning av Umedalen flyttade Ulf över till geriatriken.

Alzheimers står för hälften av alla demensfallen. Sjukdomen orsakas av organisk skada på hjärncellerna och angrepp av plack som gör att cellerna skrumpnar ihop, en långsam förtvining av hjärnan. Det finns olika varianter av Alzheimers, en speciell variant är ärftlig men i övrigt finns inte bevisat att sjukdomen är ärftlig. Insjuknandet sker vanligast efter 65 år. Vaskulär demenssjukdom är den näst vanligaste med sina 25 % av samtliga demenssjukdomar. Den orsakas av störningar i hjärnans syre- och blodtillförsel oftast p g a stroke eller skador i kärlen till och från hjärnan. Ofta kombinerat med diabetes och kärlsjukdomar. Trappstegsvis försämring p  g a ny blödning eller infarkt.

Ulf berättade också om olika symtom som kännetecknar demens. Då det finns 42 olika demenssjukdomar så symtomen är väldigt olika men med vissa kännetecken. Beteendesymtom i form av aggressivitet, oro, apati, hallucinationer, vanföreställningar och sömnstörningar innebär stort lidande för den sjuke och vårdaren. Ulf avslutade med goda råd till anhöriga.  Att han tjänstgjort och fortfarande arbetar inom demensvården är inte att ta miste på då han berättade med inlevelse och stor förvärvad kunskap och erfarenhet.

Under kaffepausen såldes lotter. Dragning med fina vinster gjordes också på inlämnade motionskort. Gunilla Persson informerade om tredagarsresa juli. Monika tackade föredragshållaren, husbandet,  köket och alla som merverkat och påminde om kommande musikcafé på Lillänget.

text

Aina Nygren

 

 

SPF Västerbotten
Publicerad 2019-05-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas