Ingemar Sandström avtackades i Västerbotten
Landet runt | SPF Västerbotten

Ingemar Sandström avtackades i Västerbotten

SPF Västerbotten
Publicerad 2024-04-24

SPF Seniorerna Västerbottensdistriktet har hållit årsstämma i Vilhelmina med 50 deltagare. Dagen inleddes med ombudsanmälan, fika och underhållning. Kommunalrådet Andreas Eliasson välkomnade deltagarna till Vilhelmina och berättade om kommunens investeringar, mål och utmaningar.

Distriktsordförande Ingemar Sandström öppnade stämman. Till mötesordförande valdes Maria Kristoffersson och till sekreterare Aina Nygren. Stämman fann att kallelse hade utgått i behörig ordning. Ingemar Sandström redovisade verksamhetsberättelsen för 2023 och kassören Bengt Jonsson den ekonomiska redovisningen vilka godkändes av stämman. I revisorernas frånvaro läste Ingemar upp revisorernas berättelse för 2023 med förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och dess kassör för det gångna året vilket också blev stämmans beslut.

Ingemar Sandström hade avböjt omval. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Kenth Ärletun, Överrödå, Vindeln till ny ordförande för ett år. Valda till 2025 är Aina Nygren, Bjurholm, Roland Eriksson, Lövånger, Berne Sehlberg, Skellefteå och Elisabeth Tängdén, Robertsfors.. Valberedningen föreslog omval av Bengt Jonsson, Åsele, Lars Ekbäck, Vilhelmina, Lennart Johansson, Umeå och Lena Lundberg, Umeå, samtliga på två år vilket också blev stämmans beslut. Inger Gustafsson, Tärnaby hade avböjt omval

Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag omval för ett år av revisorerna Eric Bergner, Bullmark och Sven Weinehall, Umeå. Ersättare för revisor, Gösta Fonzén, Vännäs hade avböjt omval. I hans ställe utsågs enligt valberedningens förslag Lars Sundström, Umeå.

Valberedningen Valter Stenmark, Skellefteå, ordförande, samt ledamöterna Christer Fredriksson, Västamarken och Lilian Tegnander, Dorotea omvaldes för ett år.

Stämman gjorde, efter förslag av ombudet Åke Sandström, Vännäs, ett gemensamt uttalande med anledning av neddragna medel till studieförbund och folkhögskolor då det påverkar SPF Seniorerna negativt.

Ingemar Sandström avtackade avgående ledamoten Inger Gustafsson med gåva och blommor. Han tackade mötesordföranden och sekreteraren med varsitt fång blommor, likaså stämmans värd Lars Ekbäck.

Ingemar Sandström höll ett känslosamt tal och tackade för de tio åren han haft förtroendet att leda Västerbottensdistriktet. Han tackade för de fina kontakter han haft i distriktsstyrelsen och föreningar. Men då han blev erbjuden att jobba för SPF Seniorerna på förbundsnivå tackade han ja. Ingemar blir nu en del av förbundsledningen  Han avslutade med att ge nyvalde ordföranden Kenth Ärletun 10 goda råd, önska lycka till och överlämna klubban. 

Bildtext: Nyvalde ordföranden Kenth Ärletun avtackar avgående ordföranden Ingemar Sandström med blommor + gåva.

Text: Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2024-04-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas