Intressant och inspirerande under Seniormässan i Skaraborg
Landet runt | SPF Skaraborg
Artur Ringart samtalar med Hans-Erik Lundqvist och Ruby Lindström.

Intressant och inspirerande under Seniormässan i Skaraborg

SPF Skaraborg
Publicerad 2017-02-16

– När vi var barn måste vi vara tysta och inte fråga så mycket!
Publiken nickade instämmande när Bodil Jönsson intog scenen och talade om barndomen och hur det kan vara att bli pensionär.

Bodil Jönsson är pensionerad professor, som avstått från emerita-titeln för att istället ägna sig åt filosofiska funderingar som ofta utmynnar i en ny bok.

Under seniormässan var hon första dagens huvudtalare och konstaterade att den fullsatta salongen hade intagits av åhörare i samma ålder som hon själv. Och konstaterade att det finns många fördelar att vara gammal utifrån senaste rön inom hjärnforskningen.

– Vi är bättre på sammanhang och har bättre kontakt mellan kunskap och känslor än unga, sade hon.

Graderingen mellan gamla fick publiken lära av distriktsläkaren vid Närhälsan i Södra Ryd, Margareta Hellgren, som höll en kvick och underhållande föreläsning om det friska åldrandet.
– Yngre äldre är mellan 65 och 75, 75-85 är medeläldre och vid 85+ är man äldre-äldre, sade hon.

Scenprogrammet hölls ihop av förre sportjournalisten Artur Ringart vid News 55, som ansvarade för arrangemanget. Han hade bland annat ett scensamtal med SPF Seniorernas distriktsordförande Ruby Lindström och PRO:s ordförande Hans-Erik Lundqvist och frågade efter vilka frågor som just nu är aktuella.

– Boendefrågan är het, det är så dyrt att sälja hus. Och det är skamligt med den dåliga maten, sade Ruby Lindström.

– Inom PRO vill vi arbeta för att få mer sjukvårdsplatser, sade Hans-Erik Lundqvist.

Sjuksköterskan Birgitta Malmborg Böhm vid Glaukomförbundet talade om ögonsjukdomar.

Den andra dagen ägnades den mobila närvården i Skaraborg, som innebär att läkare och övrig personal tillgodoser vård- och omsorgsbehov i hemmet.

Text och bild: Birgit Hansen

 

SPF Skaraborg
Publicerad 2017-02-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas