Jubel när SPF Seniorerna jubilerade i Gnesta
Landet runt | SPF Södermanland
En jubileumsfest med drag. Fullt hus på Elektron i Gnesta. Foto: Bo Forsgard

Jubel när SPF Seniorerna jubilerade i Gnesta

SPF Södermanland
Publicerad 2022-11-09

Det bjöds på stor jubileumsfest när SPF Seniorerna Gnestabygden firade sina 40 år. 120 av föreningens medlemmar möttes då av vackert dukade bord i Elektrons B-sal. Föreningens ordförande Janne Ancker påminde i sitt välkomsttal om sådant, som var aktuellt det år föreningen bildades. Dessutom välkomnade han speciellt Christina Gustafsson, initiativtagare till Gnestas SPF-förening.

Vid kvällen festmåltid visade ungdomar från Stjärnhov prov på verklig talang inom  serveringsgebitet. Efter avnjuten meny väntade så en rad talare på att få framföra sina gratulationer till den jubilerande föreningen. Från riksorganisationen anlände SPF:s generalsekreterare Peter Sikström. För kommunen talade socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne och socialchefen Lena Karlsson Leksell. Båda uttryckte sin glädje över att kommunikationen mellan SPF Gnestabygden och kommunen löper så smidigt. Det goda samarbetet med SPF poängterades även av grannföreningen på seniorsidan, PRO Gnesta. Dessa två föreningarna har under flera år haft många gemensamma aktiviteter. PRO-ordföranden Margareta Bergdahl hoppades nu på fortsatt gott samarbete – inte minst i Powerhuset, en för seniorerna värdefull lokal, som man tillsammans framgångsrikt utnyttjar.

Daniel Komonko med sin familj efter sin violinsuccé. Foto: Bo Forsgard

Janne Ancker fick dessutom tillfälle att avtacka några av föreningens trotjänare för mångårigt värdefullt arbete. Det gällde de båda reseombuden Britt Karlsson och Kicki Bergström, som under en rad av år på ett suveränt sätt fullgjort sitt uppdrag att förse SPF-medlemmarna med intressanta och lärdomsrika resor både inom och utom landets gränser. På styrelsesidan var det kassören Leif Eriksson och revisorn Gerhard Sandberg, som fick ta emot lovord och vackra blomster för sina insatser som kassahållare respektive revisor.

Jubel för Daniel

Kvällens höjdpunkt blev en underhållning, som enligt viss förhandsinformation skulle ligga på världsklassnivå. Och så blev det sannerligen! Ett mer succéartat framträdande än det tolvårige Daniel från Ukraina presterade, får man leta efter. Denne unge violinist tillhör familjen Komonko, som innan sin entré på ett engagerat sätt introducerades av Marie-Louise Pettersson. Hon har på olika vägar fått kontakt med denna musikaliska familj, vars medlemmar nu blivit gnestabor. Fast de hoppas förstås att snart kunna få återvända till Ukraina. Pappa Marko är nu engagerad i Hovkapellet på Kungliga Operan. Man kan tänka sig att Daniel, som framträdde både solo och tillsammans med sin pappa, hade som mål att bli lika duktig som sin far. Han förklarade dock att hans målsättinng är högre – han vill bli bättre än sin far. Och med meriterande vinster i några olika musiktävlingar är han på god väg.

Obligatorisk Hildingdikt

Som seden är, lästes även vid denna högtidliga SPF-träff en dikt av Hilding Evstedt, som under sina medlemsår i versform lyckades kommentera det mesta av vad som hänt inom SPF Gnestabygdens hank och stör. Denna gång hade Hildinguppläsaren Sture Larsson valt en dikt, som skrivits till ett tidigare jubileum, och därför denna afton passade väl in. Unisont stämde så publiken upp i en nyskriven hyllningssång till sin förening. Jubileumfesten avlsutades så med ett knippe Edith Piafsånger, härligt framförda av Jasmine Laar och Kenneth Willgren. Christina Lundstedt, som sin vana trogen hållit ett vakande öga över arrangemanget, fick en särskild honnör när både SPF-generalsekreteraren Sikström och ordföranden Ancker avslutningsvis kunde konstatera att denna festlighet blev ett värdigt firande av SPF Gnestabygdens viktiga verksamhet för många seniorer i Gnestabygden.

Text: Bengt Landin

SPF Södermanland
Publicerad 2022-11-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas