Kollektivtrafikmöte i Falun
Landet runt | SPF Dalarna

Kollektivtrafikmöte i Falun

SPF Dalarna
Publicerad 2016-11-15

Det började ganska ”skakigt”.

Två representanter för Falu kommun och ett gäng pensionärer från SPF Seniorerna Falun satt samlade i Gamla Elverket på Ölandsgatan. När klockan var halv två och mötet skulle börja kom Gunnar Trued fram till mig och frågade var arrangörerna, Trafikkommittén, var någonstans. De borde ju vara där nu.

Det visade sig att Trafikkommittén tillsammans med representanter för Dalatrafik och ett annat gäng pensionärer satt i lokalen bredvid, Stora Stöten.

När vi väl hade samlats i samma lokal blev det ett bra möte – även om vi inte fick några löften om snara förbättringar.

Mötet hade anordnats av vår trafikkommitté som bjudit in kommunalrådet Joakim Storck och kommunens kollektivtrafikansvarige Mats Olofsson samt representanter för Dalatrafik att diskutera med våra medlemmar.

Bosse Ottosson, som är sammankallande i Trafikkommittén, hälsade oss välkomna och överlämnade ordet till Lars Bergfalk som fungerade som moderator för mötet.

Det är kommunförbundet Region Dalarna (bestående av länets 15 kommuner och landstinget) som är ansvarig för kollektivtrafiken. De uppdrar åt Dalatrafik att upphandla trafiken varefter kostnaden (utöver biljettintäkterna) fördelas mellan landstinget (50%) och kommunerna.

En ny upphandling omfattande 10 år (och en eventuell förlängning på två år) genomfördes 2015. För Faluns del innebar den att det ”fattades” 10-15 miljoner kr i budgeten pga kostnadsökningar. I samråd med Region Dalarna drogs därför vid årsskiftet 2015/2016 igång ett arbete för att genomföra förändringar i tätortstrafiken. För att Dalatrafik skulle hinna med att genomföra förändringarna krävdes att arbetet skulle vara slutfört redan i slutet av februari.

Målet var att minska kostnaderna med 10 miljoner kr. Det handlade om att se hur nuvarande linjer går och hur många som åker med de olika linjerna för att ta bort sådana där få åker. Det blev tuffa beslut.

”Plockar vi bort något blir det sämre för några”.

Ett av besluten blev att samordna tätortstrafiken med förbindelsen Falun-Borlänge. På den senare linjen har man en ”marknadsandel” på 15% (dvs 15% av antalet resande åker kollektivt), på tätortstrafiken är det 7-8%. Avsikten var att så många som möjligt skulle kunna åka från sin bostad i Falun till sin arbetsplats i Borlänge utan byte (och vise versa).

Ett annat beslut var att slopa Mjuka Linjen. Man redovisade ett antal motiv för att genomföra detta:

  • Täckningsgraden (den andel av intäkterna som kommer från biljettavgifter) för Mjuka Linjen var 12%, för övriga linjer 50-70%.
  • I genomsnitt är det fyra resande per tur vilket innebär en kostnad på 80 kr, övriga linjer 8 kr.
  • 84% av de resande med Mjuka Linjen har närhet till vanliga turer.

”Behovet finns – men vi får lösa det på annat sätt. Och då även för de som inte bor längs Mjuka Linjen.Linjetrafik är inte rätt sätt att serva pensionärer.”

Differentierade taxor under olika delar av dygnet och för olika resenärskategorier (pensionärer, ungdomar)?

Frågan är inte ”död” men man vill/kan inte genomföra en lokal lösning, det bör gälla hela länet. Biljettsystemet kommer att ses över under 2017, då har Dalatrafik i uppdrag att titta på prissättning för alla typer av resenärer.

Flextrafik? Dalatrafik ska titta på möjligheten och återkomma med förslag.

Vi äldre känner det som att ni skiter i oss. Vad kan ni göra i närtid, nu när det kommer snö?

Tyvärr inga löften i närtid. Flextid vore intressant att titta på men det kan vi inte nu.

Väntsal vid Knutpunkten? Bygge ska just komma igång, förhoppningsvis med kafé och genomgång från/till Hemköps ”förbutik” (efter pågående ombyggnad).

Vad gör ni för att åtgärda den stora kostnadsökningen förutom att minska trafiken? Kommunen är pessimistisk, sannolikt ännu högre kostnader kommande år genom en ny fördelning av kostnader mellan kommunerna varvid Falun får betala mer.

Vore det billigare att driva tätortstrafiken i egen regi? Sannolikt inte, nästan alla kommunala bussbolag är nedlagda för att de var för dyra.

Varför köra så stora bussar mitt på dagen när jag är ensam i bussen? Någon gång under dagen behövs den stora bussen. Det blir ännu dyrare att byta bussar under dagen, dessutom är föraren den största kostnaden.

Avslutningsvis tackade Lars Bergfalk för informationen och förklarade att SPF Seniorerna Falun med över 2200 medlemmar gärna ställer upp som remissorgan och att vi ser fram mot bland annat:

  • Differentiering av taxor
  • Positiv kostnadsutveckling och bra kvalitet.

Bo Bävertoft

På bilden: Lars Bergfalk, Lennart Kjellin, Mats Öijer trafikplanerare på Dalatrafik, Mats Olofsson kollektivtrafikansvarig på Falu kommun, Joakim Storck kommunalråd Falu kommun och Bosse Ottosson.

SPF Dalarna
Publicerad 2016-11-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas