Landet runt | SPF Kalmar

Läkemedelshantering i studiecirkel

SPF Kalmar
Publicerad 2017-05-31

Inom SPF Seniorerna i Högsby och SPF Seniorerna i Bockara har vi haft en studiecirkel tillsammans som handlar om läkemedel och hantering av dessa för äldre. Vi vände oss till båda styrelserna  först. Vi var 14 personer som deltog.

Studiecirkeln var tre gånger.

Det handlade om kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelshantering, kloka frågor om äldres läkemedelsbehandling att ställa i sjukvården och likaså läkemedel för äldre.

Vi har haft med läkare, sjuksköterskor och receptarie från apotek som har väglett oss i dessa frågor.

Material till studiecirkeln kan du hämta centralt från förbundet digitalt i SPF Seniorerna och det är gratis.

Vi har lärt oss en hel del om läkemedel, och tanken är att ha en uppföljning efter sex månader.

Trevligt att träffas över gränserna i avdelningarna och ge varandra feedback och gemensamt lärande med  varandra.

Sammanfattningsvis kan man säga att  Seniorer har ett stort intresse att lära sig mer om läkemedel ,vilken interaktion läkemedel har med  varandra , och vilka  biverkningar  de ger. Läkemedelsgenomgångar behöver  genomföras med jämna mellanrum och apoteken ställer upp och kan genomföra dessa.

Högsby den 30 maj 2017

Marianne Ek
Ordf. i SPF Seniorerna i Högsby och läkemedelsansvarig i SPF distriktet i Kalmar län

Runa Lieden
Ordf. i SPF Bockara

SPF Kalmar
Publicerad 2017-05-31
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas