Lönar det sig att begå brott?
Landet runt | SPF Dalarna

Lönar det sig att begå brott?

SPF Dalarna
Publicerad 2021-11-08

SPF Seniorerna i Leksand hade till medlemsträffen i oktober bjudit in Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare, nu förbundsordförande i Brottsofferjouren att tala kring temat ”Har vi en rättvisa i Sverige eller lönar det sig att begå brott?” I Övermo bystuga bjöds vi på Afternoon Tea som programgruppen förtjänstfullt bakat och ställt iordning.

Alhem började med att fråga åhörarna om de tyckte att vi har en likhet inför lagen i Sverige och svaret blev unisont nej. Som exempel kan kungen inte straffas för t.ex. fortkörning, däremot kan drottning Silvia och statsministern straffas.

Ett antal exempel gavs om brott som begås och svårigheten att få vittnen att ställa upp. Det beror bl.a. på att gärningsmannen ofta vet vem det är som vittnar. Bra med s.k. tillfällighetsvittnen – om någon av en tillfällighet ser att ett brott begås. Slutsats: det finns ingen likhet inför lagen!

Vanligt är också att äldre personer blir uppringda av bedragare och ett tips från Alhem är att snabbt avsluta samtalet med ordet Farväl, vilket är bättre än att säga t.ex. hejdå!

Vi ropar efter strängare straff, men hjälper det? Alhem menade att många politiker vill ha hårdare tag mot brottslighet och ansåg att det är farligt om en del av Sverige är utanför lagen. Ett nytt sätt att bekämpa den internationella brottsligheten är EncroChat där länder kan samarbeta med bl.a. avlyssning. Ett stort problem är dock att integriteten inte får kränkas.

Andra frågor som diskuterades:
• Kameraövervakning och integritet
• Våld mot kvinnor och våld i nära relationer – varför måste offret flytta?
• Hedersproblematiken
• DNA på bl,a. nyfödda. En dyr åtgärd och integritetskränkande
• Fotboja eller byte mot armband?
• Katalysatorligor – är straffen för låga?
• Skillnaden i straffpåföljd mellan tingsrätt och hovrätt

Sven- Erik Alhem avtackades för sitt intressanta anförande med en förpackning Leksandskaffe.

Därefter följde föreningsinformation. Referat från ett digitalt möte om samarbetet med kommunerna i äldrefrågor med ca 350 deltagare från hela Sverige. Konstaterades att i Leksand har vi ett mycket väl fungerande pensionärsråd. Tibble nya servicehus kommer att öppna under våren 2022 och att 6 cyklar för brukare med ledsagare köpts in för ”pandemipengar” till servicehusen.
SPF Leksands har en representant i RPR (Regionens pensionärsråd). Regionen har fått t bidrag till forskning kring hjärt/-kärlsjukdomar, rörelseapparaten, mammografi, prostatascreening, fetma och äldresjukdomar.

Programgruppen presenterade sig och redogjorde för kommande program. Arne Hedlund avtackades för sitt arbete som ” lotteriansvarig”.

En intressant eftermiddag och efter träffens slut begav sig de 80-tal deltagarna hemåt i höstens första snöglopp.

Text: Gunilla Lööw Östning och bilder Eva Jonsson

SPF Dalarna
Publicerad 2021-11-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas